Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Wypowiedź argumentacyjna - zadania

Napisz przemówienie - zadanie sprawdzian ósmoklasisty

1 1 1 1 1 Rating 0%

Artykuł zawiera przykładowe zadanie wypowiedzi argumentacyjną na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego.

Napisz przemówienie, w którym zachęcisz rówieśników do czytania książek. W przemówieniu przywołaj przykład bohatera z lektury obowiązkowej, którego życie zmieniło się pod wpływem książek, i napisz, na czym ten wpływ polegał.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 
To przykład zadania wypowiedzi argumentacyjnej na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego zamieszczonego w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Poznaj zasady oceniania wypowiedzi twórcze na sprawdzianie ósmoklasisty

Jeśli chcesz zobaczyć przykłady przemówień, będących rozwiązaniem tego zadania, przeczytaj artykuł: Zachęć rówieśników do czytania - przykład przemówienia.

Źródło:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.