Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Wypowiedź argumentacyjna - zadania

Napisz artykuł - zadanie na sprawdzian ósmoklasisty

5 1 1 1 1 1 Rating 100%
Znajdziesz tu dwie przykładowe wypowiedzi argumentacyjne na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego, zamieszczone w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Zbliża się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowujecie numer gazetki szkolnej poświęcony tej rocznicy. Napisz artykuł pt. „Czy warto czytać książki o przeszłości Polski?”. Odwołaj się do wybranej książki z listy lektur obowiązkowych oraz do innego utworu literackiego. 

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

To przykład zadania wypowiedzi argumentacyjnej na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego zamieszczonego w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Poznaj zasady oceniania wypowiedzi twórcze na sprawdzianie ósmoklasisty

Jeśli chcesz zobaczyć przykłady przemówień, będących rozwiązaniem tego zadania, przeczytaj artykuł: Zbliża się setna rocznica - przykładowy artykuł.

Źródło:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.