Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Wypowiedź twórcza- zadania

Wehikuł czasu - zadanie wypowiedzi twórczej

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Artykuł zawiera przykładowe zadanie wypowiedzi twórczej na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego.

Wehikuł czasu przeniósł bohaterów mitologicznych do XXI wieku. Napisz współczesną wersję mitu o Tezeuszu i Ariadnie.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 
To przykład zadania wypowiedzi twórczej na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego zamieszczonego w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Poznaj zasady oceniania wypowiedzi twórcze na sprawdzianie ósmoklasisty

Jeśli chcesz zobaczyć przykłady opowiadań będących rozwiązaniem tego zadania, przeczytaj artykuł: Współczesna wersja mitu o Tezeuszu i Ariadnie

Źródło:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.