Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Wypowiedź twórcza- zadania

Napisz opowiadanie o spotkaniu - zadanie wypowiedzi twórczej

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Artykuł zawiera przykładowe zadanie wypowiedzi twórczej na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego.

Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów Zemsty z bohaterem innego utworu literackiego, w czasie którego jeden z nich przedstawi najśmieszniejszą sytuację ze swojego życia. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz obie wybrane postacie.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 
 
To przykład zadania wypowiedzi twórczej na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego zamieszczonego w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Poznaj zasady oceniania wypowiedzi twórcze na sprawdzianie ósmoklasisty

Jeśli chcesz zobaczyć przykłady opowiadań będących rozwiązaniem tego zadania, przeczytaj artykuł: Spotkanie bohatera Zemsty z innym bohaterem - przykłady opowiadań 

Źródło:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.