Streszczenie

Jak napisać streszczenie logiczne?

2.7519379844961 1 1 1 1 1 Rating 55%

Jak napisać streszczenie logiczne?

Celem artykułu jest przedstawić zasady i procedurę tworzenia streszczenia logicznego.

Streszczenie logiczne - jak napisać?

Streszczenie logiczne od 2005 r. może się pojawić na maturze jako alternatywa dla testu czytania ze zrozumieniem. Mimo że może, nigdy się jeszcze nie pojawiło. W podstawie programowej jasno jednak stoi, że uczeń kończąc szkołę średnią musi dysponować tą umiejętnością.

Uwaga! Prostsze od streszczenia logicznego jest streszczenie linearne. Naukę streszczania, warto zatem zacząć od streszczenia linearnego.

 

Jak napisać streszczenie logiczne? - procedura

 1. Sporządź szczegółowy plan odtwórczy.

  Plan powinien być maksymalnie szczegółowy i wierny tekstowi. Zamiast planu możesz narysować schemat.

  Schemat tekstu fabularnego:
  1. Temat (o czym jest tekst?).
  2. Ramy akcji
   1. czas,
   2. miejsce,
   3. bohaterowie.
  3. Przebieg akcji
   1. nie fabuły, bo akcja pozwala zachować kompozycję i treść.
  Schemat tekstu argumentacyjnego
  1. Temat (o czym jest tekst?).
  2. Rozwinięcie
   1. odtwórz strukturę akapitową
   2. z każdego akapitu wypisz myśl (argument i dowody)
   3. pomijaj akapity łącznikowe, dygresyjne itp.
 2. Wskaż tezę, argumenty, dowody.

  1. Najlepiej narysuj schemat streszczenia logicznego, to pozwoli Ci uwzględnić logiczne związki pomiędzy:
   1. tezą i argumentami,
   2. argumentami i dowodami,
   3. wnioskami.
  2. Teza
   1. czyli cel wypowiedzi, może być wyrażona wprost na początku utworu,
   2. może być zawarta w tytule tekstu,
   3. podpowiadają ją słowa-klucze.
  3. Argumenty
   1. w rozwinięciu kolejny akapit = kolejny argument,
   2. odkryj zasadę uporządkowania argumentów (kompozycję),
   3. uważaj na kontrargumenty (mogą się przeplatać z argumentami)
  4. Dowody
   1. wzmacniają perswazyjność tekstu,
   2. liczby,
   3. daty,
   4. cytaty,
   5. opinie, teorie, poglądy konkretnych osób,
   6. peryfrazy konkretnych wydarzeń,
   7. konkretne miejsca.
 3. Napisz streszczenie.

  1. minimum słów,
  2. spójna i logiczna struktura,
  3. oddanie logicznej struktury streszczanego tekstu,
  4. tylko własne słowa
   1. bez cytatów,
   2. bez terminologii oryginalnego tekstu,
   3. poprawność językowa!

 

Źródło:

http://www.oke.jaworzno.pl/matura/streszczenie.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.