Teksty lektur i wierszy

Sęp-Szarzyński Mikołaj - "Rytmy abo wiersze polskie"

3 1 1 1 1 1 Rating 60%

RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE

NA HERB JEGO M. PANA JAKUBA LEŚNIOWSKIEGO, PODCZASZEGO ZIEMIE LWOWSKIEJ

Gryfowie strzegą złota i biją się o nie...


JEGO MOŚCI PANU JAKUBOWI LEŚNIOWSKIEMU, PODCZASZEMU ZIEMIE LWOWSKIEJ, PANU I BRATU MNIE MIŁOŚCIWEMU NAPIS NA STATUĘ ABO NA OBRAZ ŚMIERCI

Córa to grzechowa...

SONET I. O KRÓTKOŚCI I NIEPEWNOŚCI ŻYWOTA CZŁOWIECZEGO

Echej, jak gwałtem obrotne obłoki...

SONET II. NA ONE SŁOWA JOPOWE: HOMO NATUS DE MULIERE, BREVI VIVENS TEMPORE ETC.

Z wstydem poczęty człowiek, urodzony...

SONET III. DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY

Panno bezrówna, stanu człowieczego...

SONET IV. O WOJNIE NASZEJ, KTÓRĄ WIEDZIEMY Z SZATANEM, ŚWIATEM I CIAŁEM

Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie...

SONET V. O NIETRWAŁEJ MIŁOŚCI RZECZY ŚWIATA TEGO

I nie miłować ciężko, i miłować...

SONET VI. DO PANA MIKOŁAJA TOMICKIEGO

Tomicki, jesli nie ganią owego,

 

PIEŚŃ I NA PSALM DAWIDÓW XIX. COELI ENARRANT GLORIAM DEI.

Narodzie, głupią mądrością chłubliwy...

PIEŚŃ II NA PSALM DAWIDÓW LII. QUID GLORIARIS IN MALITIA, QUI POTENS ES IN INIQUITA.

Czemu się chłubisz, tyrannie,

III. PSALMU LVI PARAPHRASIS LAMENT KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO. MISERERE MAI, DEUS, QUONIAM CONCULAVIT ME HOMO

Racz się nade mną zmiłować, mój Panie,

IIII. PSALMU CXXX PARAPHRASIS. DE PROFUNDIS CLAMAVI AD TE, DOMINE.

W grzechach srogich ponurzony,

V. PIEŚŃ NA KSZTAŁT PSALMU LXX. DEUS, IN AUDITORIUM MEUM INTENDE.

Ciebie, wszego stworzenia o obrońco wieczny,

VI. PIEŚŃ. NA KSZTAŁT PSALMU CXXIII. AD TE LEVAVI OCULOS MEOS.

Panie nasz wszechmogący, wieczny, niepojęty,

PIEŚŃ I. O BOŻEJ OPATRZNOŚCI NA ŚWIECIE

Nie trafunek przygodny ludzkie sprawy rządzi...

PIEŚŃ II. O RZĄDZIE BOŻYM NA ŚWIECIE.

Wiekuista mądrości, Boże niezmierzony,

PIEŚŃ III. O WIELMOŻNOŚCI BOŻEJ.

Od Boga wszytko; Pan to dobrotlwy,

PIEŚŃ IIII O CNOCIE ŚLACHECKIEJ.

Zacni się rodzą z zacnych i cnotliwych...

PIEŚŃ V. O FRIDRUSZU, KTÓRY POD SOKALEM ZABIT OD TATARÓW ROKU PAŃSKIEGO 1519

Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...

PIEŚŃ VI. O STRUSIE, KTÓRY ZABIT NA RASTAWICY OD TATARÓW ROKU PAŃSKIEGO [1571]

Izaż wódz tebański, iż umarł zgromiwszy...

PIEŚŃ VII. STEFANOWI BATOREMU, KRÓLOWI POLSKIEMU.

Królowi hymn możnemu śpiewajmy, Kameny!

PIEŚŃ VIII. IŻ ROZUM CZŁOWIEKOWI POTRZEBNIEJSZY NIŻ SKARBY.

Złoto znać na strzechstenie, człowieka na złocie;

PIEŚŃ IX. IŻ PRÓŻNE CZŁOWIECZE STARANIE BEZ BOŻEJ POMOCY.

Mając umysł stateczny czynić, co należy,

O TYMŻE EPIGRAMMA, ALBO NAPIS KRÓTKI.

Bóg nas, Bóg rządzi.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.