Teksty lektur i wierszy

Potocki Wacław - "Poezja"

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Potocki Wacław Ogród nieplewiony...i inne wiersze

Tekst wierszy Wacława Potockiego.

Ogród nieplewiony - tekst

ALIUS DE ALIO IUDICAT, DIES SUPREMUS DE OMNIBUS

Dzisiejszy o wczorajszym, jako się człek rządził...

BABA

Że mięsa nie jem, starą trzymający modę...

BANKIET WŁOSKI

To sam, będąc w kościele, to przez swoje sługi

BARANIE FLAKI ALBO NALEWAJKI

Widząc pannę baranie ktoś jedzącą flaki...

BRATERSKA ADMONICJA DO ICHMOŚCIÓW...

Sprośna swawola, nikczemna pieszczota!...

CZŁOWIEK IGRZYSKO BOŻE

Cóż jest świat? Szachownica. Właśnie mu to służy...

DO JEDNEGO, CO WZIĄŁ BIBLIOTEKĘ W POSAGU

Nie znał adam do siebie swojej niedołęgi...

DO ŻAŁOSNEJ KORONY POLSKIEJ PO TRAKTATACH TURECKICH

Wzdychasz mężna dziewojo, sarmackiego rodu...

DYSPUTA Z LUTREM O OBRAZIECH

Nie wiedząc, jako się chleb Pańskim stawa ciałem...

DZIWNE RZECZY BOSKIE

Ze wszystkich rzeczy, które Bóg na świecie stworzył...

ECHO JEDNEJ DWORKI PIJANEJ

Coć znać tę pannę boli; wczora była zdrowa...

FORTEL NA NIEDYSKRETNYCH GOŚCI

Inaczej możni żyją, inaczej prywatni...

INKAUST DO GŁOWY NALEŻY

Siedząc onegda pana dyrektora...

INWENTARZ PODGÓRSKICH MAJĘTNOŚCI

Żebym dosyć twojemu uczynił żądaniu...

JĘZYK

Powierzchowne w człowieku uważając zmysły...

KATOLIK Z LUTREM

Katolikowi luter tę kwestyję zadał...

KTO MOCNIEJSZY, TEN LEPSZY

"Temu nieborakowi wsi wzięły kaduki."...

ŁYSY CZAPKĘ KOMINKIEM

Wej, łysemu kominem czapka na łbie stoi...

MACIERZONKA ALBO MACIERZA...

Uwiła sobie dziewka...

MORTUUS UT VIVANS, VIVUS MORIARIS OPORTET

Jeśli chcesz żyć umarszy, umrzy za żywota...

NA EKSPEDYCJĄ POLSKĄ POD KAMIENIEC...

A dokądże Polacy? znać, że gdzieś nieblisko...

NA OGRÓD NIE WYLEWIONY

W las idąc, czytelniku, słuszna wprzódy że się...

NATURA WSZYTKIM JEDNAKA

Gwałtem nas chce natura wszędy zrównać, a my...

NIERZĄDEM POLSKA STOI

Nierządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi

NIESTATEK RZECZY ZIEMSKICH

Stanęła Wisła; mógłby działa po niej toczyć...

OPAK

Przyjadę do szlachcica w przyjacielskiej sprawie...

PAMIĘĆ

Pamięć jest jako niewód: skoro go roztoczy...

PHYSICUM AXIOMA. DRUGIE TAKIEŻ

Pięć zmysłów każde ciało w żywiącej ma duszy...

PRUSKA POLSZCZYZNA

Jadąc przez Prusy, w karczmie stanąłem popasem...

PRZYCZYNY OZIĘBŁOŚCI W NABOŻEŃSTWIE

Skąd tych czasów w kościele katolickim schizmy...

SWĄ PIĘDZIĄ SIĘ MIERZYĆ

Zawieszono mi z klatką czyżyka przy szczygle...

SZKODZI TRUNEK NA FRASUNEK

Nad intratę żył szlachcic o jednej wsi szumno...

ŚWIAT JEST KSIĘGĄ. NA TOŻ DRUGI RAZ

Cóż jest świat? Świat jest księga albo pismo boże...

WIELBŁĄD DO TAŃCA

Znaczny książę we Włoszech, zwyczajna nowina,

Z OKAZJEJ UCIECZKI SROMOTNEJ PILAWIECKIEJ

Niewdzięczne żałowania wspominanie rzeczy...

Z WIELKIEJ CHMURY MAŁY DESZCZ

Skoro się pod pijany wieczór o coś zwadzą...

ZŁODZIEJ Z KURWĄ

Stanął w karczmie noclegiem pachołek wojskowy...

ŻE KSIĘŻEJ WŁAŚNIE NALEŻY...

Patrząc, co tu pieniądze złego w ludziach robią...

Fragment i spis pochodzi ze strony:
BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.