Teksty lektur i wierszy

Krasicki Ignacy - "Satyry"

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Satyry napisane pzez Ignacego Krasickiego są przejawem cnotliwości ludzi oświecenia i ich gotowości do naprawy kraju, społeczeństwa oraz obyczajów. Warto pamiętać, że nigdy nie jest tu krytykowana jakaś konkretna osoba, lecz zjawisko, postawa, zwyczaj. Za uśmiechem zawsze kryje się tu gorzka rzeczywistość, z którą satyra walczy. Zdecydowanie te teksty przeznaczone są dla inteligentych czytelników potrafiących dostrzec ironię  kryjącą się za słowami poety. Śmialo można stwierdzić, że są to jedne z najlepszych satyr, jakie kiedykolwiek powstały w historii literatury pisanej w języku polskim.

ŻYCIE DWORSKIE

Joachimie! Już młodość porywcza uciekła...

ŻONA MODNA

"A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił,

PRZESTROGA MŁODEMU

Wychodzisz na świat, Janie. Przy zaczęciu drogi...

PIJAŃSTWO

"Skąd idziesz?" - "Ledwo chodzę". - "Słabyś?" - "I jak jeszcze.

OSZCZĘDNOŚĆ

"Naucz, panie Aleksy, jak to zostać panem.

MARNOTRAWSTWO

"Znałeś dawniej Wojciecha?" - "Któż nie znał! Co teraz...

SZCZĘŚLIWOŚĆ FILUTÓW

"Rok się skończył, winszować tej pory należy".

ZŁOŚĆ UKRYTA I JAWNA

Łatwiej nie łgać poetom, ministrom nie zwodzić,

ŚWIAT ZEPSUTY

Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić,

DO KRÓLA

Im wyżej, tym widoczniej. Chwale lub naganie...

WZIĘTOŚĆ

Był niejakiś pan Łukasz, co chciał wiele dostać.

POCHWAŁA GŁUPSTWA

"A ja mówię, że głupstwo niezłym jest podziałem".

POCHWAŁA WIEKU

"Lepiej teraz niż przedtem". - "Dlaczego?" - "Bo lepiej...

POCHWAŁA MILCZENIA

Co nie jest do istności, co brak w liczby rzędzie,

PALINODIA

Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło,

GRACZ

Słusznie niżnik czerwienny, a kinal z nazwiska,

PAN NIEWART SŁUGI

"I wziął tylko pięćdziesiąt". - "Wieleż miał wziąć?" - "Trzysta."

MAŁŻEŃSTWO

"Chcesz się żenić - winszuję, ale nie zazdroszczę...

MĘDREK

"A to co za jegomość?" - "Jegomość dobrodziej...

KLATKI

"Zgodzić przeciwne rzeczy cud, mówią, w naturze.

CZŁOWIEK I ZWIERZ

"Koń głupi". - "Nie koń". - "Osieł". - "Nie osieł, mój bracie".

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis pochodzi ze strony:
BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.