Teksty lektur i wierszy

Norwid Cyprian Kamil - "Vade-mecum"

 Cyprian Kamil Norwid: VADE-MECUM - tekstZA WSTĘP. OGÓLNIKI

Gdy z wiosną życia duch Artysta...

VADE MECUM

Klaskaniem mając obrzękłe prawice,

PRZESZŁOŚĆ

Nie Bóg stworzył przeszłość i śmierć, i cierpienia,

POSĄG I OBUWIE

Ateński szewc mówił do rzeźbiarza...

HARMONIA

I nerwów gra, i współ-zachwycenie,

W WERONIE

Nad Kapuletich i Montekich domem,

LIRYKA I DRUK

Ty powiadasz:  "Śpiewam miłosny rym..."

CIEMNOŚĆ

Ty skarżysz się na ciemność mojej mowy;

CZYNOWNIKI

Czynowników! - o! czynowników...

PIELGRZYM

Nad stanami jest i stanów-stan,

LARWA

Na śliskim bruku w Londynie,

SFINKS

Zastąpił mi raz Sfinks u ciemnej skały,

STOLICA

O! ulico, ulico...

SPECJALNOŚCI

Czemu? ten świat nie - jako Eden;

SIEROCTWO

Mówią , że postęp nas bogaci co wiek;

CZEMU NIE W CHÓRZE?

Śpiewają wciąż wybrani...

OBOJĘTNOŚĆ

Jeżliś zdradzony w życiu kilka razy,

FATUM

Jak dziki źwierz przyszło Nieszczęście do człowieka...

"RUSZAJ Z BOGIEM"

Przyszedł ktoś kiedyś i stanął pod progiem,

IRONIA

Żeby to można arcydzieło...

ZAGADKA

Z wszelakich kajdan, czy? te są...

CZUŁOŚĆ

Czułość bywa - jak pełny wojen krzyk;

JĘZYK-OJCZYSTY

"Gromem bądźmy pierw - niżli grzmotem;

GRZECZNOŚĆ

Znalazłem się był raz w wielkim chrześcijan natłoku,

BOHATER

Czy już nie wróci czas siły-zupełnéj...

STYL NIJAKI

Szkoła-stylu kłóciła się z szkołą-natchnienia,

WIELKIE SŁOWA

Czy téż o jedną rzecz zapytaliście,

ŚMIERĆ

Skoro usłyszysz, jak czerw gałąź wierci,

CZEMU

Próżno się będziesz przeklinał i zwodził,

PAMIĘCI ALBERTA SZELIGI HRABI POTOCKIEGO...

Mówiłeś "wspomnij!..." - gdy żegnałem Cię...

DWA GUZIKI (Z TYŁU)

Kmieć mówi jak mu łatwiej - zaś człowiek uczony,

ŹRÓDŁO

Kiedy błądziłem w Piekle, o którym nie śpiewam...

NERWY

Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu...

KRYTYKA (WYJĘTA Z CZASOPISMU)

VM - złożone ze stu rzeczy drobnych...

FORTEPIAN SZOPENA

Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie...

DO WALENTEGO POMIANA Z., ...

Zaledwo się myśl tego wydawnictwa wszczęła...

Fragmenty i spis pochodzą ze strony:

 

BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.