Czytanie ze zrozumieniem - testy

Magia języka - Pytania do testu

3.9659090909091 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

Pytania do testu z czytania ze zrozumieniem "Magia języka"

Zadanie 1. (2 pkt)

W jakiej kolejności „elementy” wymienione w pierwszym zdaniu są dalej rozwinięte? Dlaczego?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 2. (1 pkt)

Czyją własnością jest język?
A. Państwa.
B. Społeczeństwa.
C. Narodu.
D. Społeczności wyznaniowej.

Zadanie 3. (2 pkt)

Dlaczego terytorium i obywatelstwo nie wystarczają do określenia przynależności narodowej? (akapit 1.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 4. (1 pkt)

Z jakiego powodu – według autorki – tak ważne jest imię własne? (akapit 2.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)

Jakie złe skutki może wywołać słowo? (akapit 3.)
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)

Jaki był negatywny skutek – skądinąd słusznego – zakazu pojedynkowania się?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)

Czym różni się nasz język od języków cywilizacji hellenistycznej? (akapity 4., 5.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)

O czym mówią geograficzne nazwy słowiańskie? (akapit 5.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 9. (1 pkt)

O jakiej tajemnicy języka mówi akapit 7.?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)

Jakie zjawisko jest charakterystyczne dla współczesnej potocznej polszczyzny? Czym prawdopodobnie zostało ono spowodowane? (akapit 7.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 11. (3 pkt)

Wypisz z tekstu po 2 słowa lub związki wyrazowe charakterystyczne dla wypowiedzi potocznej (z reguły nie pojawiające się w tekstach pisanych) i specjalistycznej (językoznawczej). Co daje połączenie tych dwóch języków w Magii języka?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)

Na czym polega podobieństwo składniowe zdań pojedynczych rozpoczynających akapity 1. i 4.?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt)

Z którym wyrazem lub frazeologizmem wiąże się najmocniej słowo „magia” w tytule artykułu? Zacytuj zdanie uzasadniające wybór.
A. Kuglarstwo.
B. Czarna magia.
C. Czarnoksięstwo.
D. Tajemnica.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 14. (1 pkt)

Mówimy tak, jak myślimy, czy myślimy tak, jak mówimy? Uzasadnij odpowiedź. (akapit 8.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.