Czytanie ze zrozumieniem - testy

Magia języka - Klucz odpowiedzi do testu

3.9659090909091 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu na czytanie ze zrozumieniem "Magia języka"

 {ln: Jak poprawić czytanie ze zrozumieniem? ' Czy wiesz jak poprawić wyniki z czytania ze zrozumieniem?}

Nr zadania

Odpowiedzi

Maksymalna liczba punktów

Punkty cząstkowe

1.

w odwrotnej niż w pierwszym zdaniu; bo język (jako najważniejszy znak przynależności narodowej) jest przedmiotem refleksji w całym artykule; można uznać: od mniej ważnych elementów do najważniejszych

2
1
2.
C
1
0

3.

terytorium: przestrzeń zajmowana przez naród bywa zmienna; zdarza się, że przynależne narodowi terytorium jest inne w rzeczywistości, a inne w jego świadomości

obywatelstwo: naród może istnieć także i bez państwa, a utożsamienie narodu i obywatelstwa może prowadzić do historycznych fałszerstw; jest zmienne można uznać: obywatelstwo nie jest tożsame z narodowością

1
0
4.

powołuje do pełnego istnienia (bytu), nadaje osobowość (pozbawia anonimowości) − znajomość imienia wroga umożliwia pokonanie go

1 (wystarczy jedna odpowiedź)

0
5.

np.: kłótnie, wojny, prześladowania, palenie na stosach, uśmiercanie, herezje

1(za dwie odpowiedzi)

0
6.

wzajemne znieważanie stało się powszechne

słowo honoru straciło wartość

1 (wystarczy jedna odpowiedź)

0
7.

nie utrwalił wierzeń przodków (mitologii)

1

0
8.

o wydarzeniach, które rozegrały się na terenie słowiańszczyzny(o kontaktach z innymi kulturami)

o zajęciach i zawodach przodków

o gospodarczym znaczeniu miejsca

1 (wystarczy jedna odpowiedź)

0

9.

o tym, że układ dźwięków w słowa daje im raz zabarwienie pozytywne, a raz negatywne

słowa przynoszą ze sobą jakąś treść emocjonalną, której nie da się zmienić

1 (wystarczy jedna odpowiedź)

0

10.

brutalizacja (nadużywanie słów wulgarnych) lub posługiwanie się gotowymi formułami

przyczyna: zachwianie systemu wartości lub zerwanie więzi z narodową tradycją lub nieumiejętność samodzielnego myślenia i posługiwania się językiem

2 (za wskazanie z uzasadnieniem)

1 (za samo wskazanie)

11.

potoczne, np.: „poszarpane dzieje”, „odszczekać oszczerstwo”, „język nie kontaktuje”, „rozsiewać plotki”

językoznawcze, np.: „desygnat”, „toponomastyka”, „nazwy hydronimiczne”, „źródłosłów” efekt: tekst skierowany do „każdego”, chociaż napisany przez specjalistę można uznać: uprzystępnieniu języka tekstu

3

1, 2

12.

w każdym występuje (trójczłonowe) wyliczenie

1
0
13.

D. np.: „To, że pewne dźwięki stały się nośnikami treści w założeniu pogardliwych [...], stanowi tajemnicę języka”

2
1
14.

i tak, i tak + logiczne uzasadnienie

1
0

 

Materiały pochodzą ze strony: www.oke.jaworzno.pl


Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.