Czytanie ze zrozumieniem - testy

Urodzeni pechowcy - Pytania do testu

3.7142857142857 1 1 1 1 1 Rating 74%

Spis treści

Pytania do testu "Urodzeni pechowcy" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (1 pkt)

Co z punktu widzenia psychologów oznacza stwierdzenie, że ,,pech jest w pewien sposób

nasz własny"? (akapit 1.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 2. (1 pkt)

Zdefiniuj, wprowadzone przez Erica Berne'a, pojcie ,,skryptu życiowego". (akapit 2.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)

Z akapitu 2. wypisz dwa przykłady wypowiedzi pełniących funkcję impresywną.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 4. (1 pkt)

Jaka negatywna konsekwencja wynika z faktu, e nie znamy własnego skryptu? (akapit 3.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (2 pkt)

Wymień trzy podobieństwa i trzy różnice między życiem rodzinnym a przedstawieniem

teatralnym. (akapity 4., 5.)

podobieństwa:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

różnice:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 6. (2 pkt)

Wymień pozytywny i negatywny dla członków rodziny skutek nieznajomości skryptu

życiowego rodziny.

pozytywny:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

negatywny:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 7. (2 pkt)

Jak różnic w spojrzeniu na odgrywanie przez człowieka ról dostrzegasz między poglądami

Berne'a i Lainga a zapatrywaniami psychoanalityczki Alice Miller? (akapit 7.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 8. (2 pkt)

Wyjaśnij, jakie funkcje pełni zdania w nawiasach zamieszczone w akapicie 7.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 9. (2 pkt)

Dlaczego, według koncepcji Alice Miller, krzywdy doznane w dzieciństwie prowadzi

do niepowodzeń i kłopotów w dorosłym życiu? (akapit 8.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)

Wymień trzy konsekwencje wyznaczenia sobie niewłaściwych celów życiowych. (akapit 10.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 11. (3 pkt)

Co łączy koncepcje psychologiczne przedstawione w tekście? Wska trzy podobieństwa.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)

W tekście dominuj cechy stylu

A. kolokwialnego.

B. naukowego.

C. artystycznego.

D. popularnonaukowego.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.