Czytanie ze zrozumieniem - testy

Urodzeni pechowcy - Klucz odpowiedzi do testu

3.7142857142857 1 1 1 1 1 Rating 74%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu "Urodzeni pechowcy" (czytanie ze zrozumieniem)

{ln: Jak poprawić czytanie ze zrozumieniem?}

Nr zada-nia

Projektowana odpowiedź

Maksymalna liczba punktów

Punkty cząstkowe

1.

Nasze nieszczęścia wynikają z ukształtowania naszego

umysłu.

1

0

2.

Zapisany w umyśle „przepis” na własne życie.

(Wpisany w umysł program określający, kim jesteśmy,do czego dążymy, w jaki sposób zrealizujemy życiowe cele).

1

0

3.

Nie dorastaj. Bądź doskonały. Pracuj ciężko.

1

0

4.

Nie możemy zatem go zmienić i reagować, jeśli jest negatywny. Nie wiemy, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje niepowodzenia.

1

0

5.

podobieństwa:

– każda rodzina realizuje swój scenariusz

– życie poszczególnych członków rodziny zostaje rozpisane na role

– jak w teatrze, istnieją role postaci pozytywnych i negatywnych

– wszystkie role muszą być obsadzone i solidarnie odgrywane różnice:

– odgrywający rolę są nieświadomi istnienia scenariusza

– brak reżysera

– miejsce akcji

– rola narzucona przez rodzinę jest ostateczna

– nie bierze się pod uwagę predyspozycji członka rodziny do odegrania danej roli

2

(1pkt za podobieństwa, 1pkt za żnice)

1

(za co najmniej cztery

poprawne wskazania)

6.

– pozytywny:

np.: rodzina trwa; zachowuje odrębność; jest spójna,

– negatywny:

np.: nieszczęśliwy jest ten członek rodziny, któremu wyznaczono negatywną rolę; niemożność buntu i odrzucenia przypisanej roli.

2

1

7.

– Według Berne’a i Lainga wszyscy odgrywamy jakieś role, według Alice Miller - nie wszyscy (głównie ci, których spotkały traumatyczne zdarzenia w dzieciństwie).

lub

– Berne i Laing twierdzą, że odgrywane przez nas role nie muszą być destrukcyjne, natomiast Alice Miller uważa, że odgrywanie ról zawsze ma niekorzystny charakter.

2

(nie dzielimy punktów; punkty przyznajemy za pełną odpowiedź)

0

8.

np.:

– Zdania te są zaczerpniętymi z życia dowodami wzmacniającymi siłę argumentacji.

– Zdania te ukazują, w jaki sposób w języku przejawiają się niewłaściwe zachowania dorosłych wobec dzieci.

– Zdania te ożywiają wypowiedź, wprowadzając

do tekstu popularnonaukowego – elementy mowy potocznej.

– Dzięki zdaniom w nawiasach tekst staje się bardziej zrozumiały.

– Zdania te są wtrąceniami, ukazującymi, w jaki sposób dorośli tłumaczą swoje niewłaściwe postawy wobec dzieci.

2

1

9.

– Po krzywdzie doznanej w dzieciństwie pozostaje trwały ślad pamięciowy, który sprawia, że jest ona odtwarzana przez całe życie.

– Ktoś skrzywdzony w dzieciństwie, aby zrozumieć swoją sytuację, musi przez całe życie odgrywać rolę ofiary lub oprawcy, co zamienia jego egzystencję w ciąg kłopotów i nieszczęść.

2

(nie dzielimy punktów)

0

10.

– Wikłanie się w niekorzystne sytuacje życiowe.

– Konflikty z ludźmi.

– Osamotnienie.

– Poczucie bezsensu życia.

– Niewspółmiernie duży wysiłek w stosunku do osiągniętych rezultatów.

2

1

(za

wymienienie

dwóch

konsekwencji)

11.

11.

– Przekonanie, że źródłem autodestrukcyjnych zachowań człowieka może być powtarzanie tych samych, niekorzystnych dla osoby zachowań wynikających z posiadania negatywnego scenariusza.

– Przekonanie, że okresem ważnym dla tworzenia się tego scenariusza jest dzieciństwo.

– Przekonanie, że istotny wpływ na treść tego scenariusza ma najbliższa rodzina (rodzice).

– Przekonanie, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, w jak dużym stopniu ich zachowaniami rządzi ukryty scenariusz.

– Zaprezentowane koncepcje łączy wspólny cel – próba wyjaśnienia niepowodzeń i problemów życiowych.

3

1,2

12.

D. popularnonaukowego

1

0

 

 

ŁĄCZNIE

20


Test na czytanie ze zrozumieniem pochodzi ze strony www.oke.jaworzno.pl
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.