Czytanie ze zrozumieniem - testy

Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? - Pytania do testu

4.047619047619 1 1 1 1 1 Rating 81%

Spis treści

 

Pytania do testu czytania ze zrozumieniem Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie

Zadanie 1. (1 pkt)

Poprzedzające tekst motto pełni przede wszystkim funkcję

A. świadomie wprowadzonej wskazówki.

B. podpowiedzi sugerującej sposób interpretacji tekstu.

C. oryginalnego, paradoksalnego wstępu.

D. prologu wprowadzającego podstawowe informacje.

Zdanie 2. (1 pkt)

Nazwij styl, którym napisano tekst. Podaj trzy cechy stylu, uzasadniające odpowiedź.

Zadanie 3. (1 pkt)

W zdaniu kończącym akapit 10. pojawia się określenie: „zdepersonalizowane formy przekazywania informacji”. Podkreślony wyraz zastąp synonimem.

Zadanie 4. (1 pkt)

W zakończeniu akapitu 3. autorka mówi o dwóch podejściach do dziennikarstwa. Sformułuj różnicę między nimi.

Zadanie 5. (1 pkt)

„A zatem czym jest dzisiaj dziennikarstwo? Zawodem czy powołaniem, misją czy rzemiosłem?” Odpowiedź na pytanie uzasadnij dwoma wskazanymi w tekście argumentami.

Zadanie 6. (1 pkt)

Na podstawie akapitów 10. i 11. wymień cechy społeczeństwa informacyjnego.

Zadanie 7. (1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego prestiż zawodu dziennikarza nie jest wartością stałą.

Zadanie 8. (1 pkt)

Jaką funkcję w tekście pełnią pojawiające się w nim pytania?

Zadanie 9. (1 pkt)

W akapicie 1. pojawia się wzmianka o „coraz lepiej przykrojonych informacjach”. Wskaż akapit, w którym proces „przykrawania informacji” został zilustrowany.

Zadanie 10. (1 pkt)

Wymień dwie wskazane przez autorkę tekstu różnice między dziennikarstwem dawnym a współczesnym.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.