Czytanie ze zrozumieniem - testy

Historia literatury polskiej do 1939 - Klucz odpowiedzi do testu

3.4 1 1 1 1 1 Rating 68%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu: "Historia literatury polskiej do roku 1939" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (1 pkt)

 • Cel związany z osobą autora: przyjemność
 • Cel związany z adresatem: dostarczenie mu interesującej lektury

Zadanie 2. (1 pkt)

 • Mniej rozważań o artystycznych walorach omawianych dzieł.
 • Skupienie się na zjawiskach typowych, a nie tylko na arcydziełach.
 • Zamieszczenie w każdym rozdziale podstawowych informacji z historii Polski.

Zadanie 3. (2 pkt)

a) Paradoksalność ta polega na łączeniu przeciwieństw.

b)

 • łacina jako język pisany – polszczyzna jako język mówiony
 • zdolność do wyrafinowania i błyskotliwości – skłonność do prostactwa i bełkotu
 • tradycje tolerancji – rozkwit nacjonalizmu

Zadanie 4. (1 pkt)

Miłosz cytuje Valery'ego, aby zilustrować swoje przekonanie o tym, że terminy historycznoliterackie są umowne.

Zadanie 5. (2 pkt)

Pogląd, z którym Miłosz polemizuje Pogląd Miłosza Argument Miłosza
Na kształt literatury polskiej   największy wpływ miał   romantyzm. Na literaturę polską największy wpływ miały renesans w czasach renesansu i barok. Polszczyzna literacka ukształtowała się w czasach renesansu i baroku
Stałym elementem polskiej jest katolicyzm. W polskiej literaturze jest wiele antyklerykalizmu. W okresie rozkwitu literatury w Polsce żyło wielu protestantów.
Renesans i barok to pojęcia opisujące literaturę danej epoki. Renesans i barok to pojęcia niejasne i nieprecyzyjne. W każdej epoce współistnieją różne prądy.

 

Zadanie 6. (2 pkt)

 • czasowniki w 1 os. l. poj. (zamierzałem, bawiłem się, mozoliłem)
 • wyrazy oceniające (banały, zwariowana)

Zadanie 7. (1 pkt)

Cudzysłów oznacza:

 • cytat („nie da się poważnie myśleć takimi słowami...")
 • że sformułowanie ma przenośne znaczenie („złoty wiek", „raj dla heretyków").
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.