Czytanie ze zrozumieniem - testy

Dzikie słówka - Klucz odpowiedzi do testu

3.7941176470588 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu "Dzikie słówka" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (1 pkt)

A. metaforą.

Zadanie 2. (1 pkt)

np.:

 • Kelloggowie chcieli sprawdzić, czy szympans, który wychowywał się z ich dzieckiem, będzie zdolny do porozumiewania się z ludźmi (w ludzkim języku).
 • Chcieli sprawdzić, czy język zwierzęcia zależy od środowiska, w którym się wychowuje.
 • Chcieli sprawdzić, w jakim stopniu wychowanie szympansa w ludzkiej rodzinie uczłowieczy go.

Zadanie 3. (1 pkt)

np.:

 • Jest to słowo użyte w przenośni; metaforyczne znaczenie wyrazu.
 • Słowo „zaadoptować" odnosi się tylko do ludzi. (Relacja między Kelloggami a szympansicą miała przypominać relację „rodzice-dziecko" w rodzinie ludzkiej.)
 • Był to tylko eksperyment, przypominający sytuację adopcji ze świata ludzi.

Zadanie 4. (1 pkt)

np.:

 • Dzieci wychowywane w izolacji od społeczeństwa (dzieci, które utraciły kontakt z ludzkim społeczeństwem);
 • Wyrastały wśród zwierząt jako ich przybrane potomstwo.

Zadanie 5. (1 pkt)

„racjonalistyczny świat"

Zadanie 6. (1 pkt)

„Fundamentalnym atrybutem człowieczeństwa" jest zdolność opanowania ludzkiej mowy (posługiwania się ludzką mową).

Zadanie 7. (2 pkt) - bez punktów cząstkowych

np.:

 • Romulus i Remus, Tarzan, Mowgli, po okresie izolacji, nie mieli problemów z adaptacją w ludzkim społeczeństwie.
 • Wszystkie te opowieści dotyczą dzieci wychowywanych przez zwierzęta.
 • Każda z tych opowieści jest fikcyjna (nie mają naukowej wartości).

Zadanie 8. (1 pkt)

Informacje o tym, że Romulus i Remus bardzo krótko byli wychowywani przez wilczycę, po odnalezieniu ich przez pasterza dorastali w ludzkim społeczeństwie.

Zadanie 9. (1 pkt)

np.:

 • Zastępczymi rodzicami dzieci bywały zwierzęta, (raczej niedźwiedzie niż małpy).
 • Dzieci wychowywane w izolacji od społeczeństwa nie posługują się mową.
 • Dziecko wychowywane przez zwierzęta należałoby zaliczyć do innego gatunku niż homo sapiens.(zatraca ludzkie cechy).
 • Przypadki ludzkich niemowląt wychowywanych przez zwierzęta znajdują potwierdzenie w faktach historycznych.

Zadanie 10. (2 pkt) - bez punktów cząstkowych

np.:

 • W celu zobrazowania, że przypadki „dzikich dzieci" były od dawna przedmiotem zainteresowania nauki.
 • W celu wsparcia swych tez autorytetem K. Linneusza.
 • Aby zilustrować swoje refleksje (uwiarygodnić).
 • W celu zobrazowania skali zjawiska.

Zadanie 11. (1 pkt)

A. Dziecko, które nie opanuje mowy mniej więcej do 12. roku życia, nigdy mówić nie będzie.

Zadanie 12. (1 pkt)

Psycholingwiści badają psychiczne podłoże mowy.

Zadanie 13. (1 pkt)

np.:

 • Eksperyment miał potwierdzić, że naturalnym i odwiecznym (pierwszym, wrodzonym, najstarszym) językiem ludzkim jest język frygijski.
 • Istnieje wrodzony, naturalny język ludzkości.

Zadanie 14. (2 pkt)

np.:

 • Autor (kronikarz) kwestionuje sens dokonywania podobnych eksperymentów jako niedających wiedzy pewnej i prawdziwej.
 • Informacje w dziele kronikarza są niewiarygodne.
 • Autor nie akceptuje okrucieństwa eksperymentów ze względów etycznych.
 • Zdanie to wyraża ostrożność, powściągliwość, sceptycyzm autora.

Zadanie 15. (2 pkt)

Jak głosi legenda, egipski faraon Psamtik, władający w VII wieku p.n.e., oddał parę niemowląt pod opiekę pasterza, nakazując mu trzymać je w pełnej izolacji i nie odzywać się do nich ani słowem pod groźbą śmierci.  I  -
W 1967 r. Eric Lenneberg, profesor neurologii na Uniwersytecie Cornella, wystąpił z hipotezą, że ludzkie dziecko przechodzi w swym rozwoju okres, kiedy zdolne jest przyswoić sobie język z niezwykłą łatwością.  I  -
Doświadczenie Kelloggów miałoby zapewne lepsze widoki powodzenia w sytuacji odwrotnej: gdyby ludzkie dziecko wychowywane było przez małpią rodzinę.  -  O
W dzisiejszym racjonalistycznym świecie fascynacja tzw. feralnymi dziećmi bynajmniej się nie zmniejszyła, lecz jej motywy są, po części przynajmniej, poznawcze.  -  O

 

Zadanie 16. (1 pkt)

B. artykułem popularnonaukowym.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.