Czytanie ze zrozumieniem - testy

Czystka etniczna - Klucz odpowiedzi do testu

3.7 1 1 1 1 1 Rating 74%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu "Czystka etniczna" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (1 pkt)

B. refleksja autora wywołana ustawą o ochronie języka polskiego.

Zadanie 2. (1 pkt)

Zjawisko to polega na zwiększaniu liczby wyrazów międzynarodowych, tych samych w różnych językach

Zadanie 3. (1 pkt)

Unikanie zapożyczeń, posługiwanie się czystą polszczyzną było obowiązkiem patriotycznym w okresie niewoli narodowej

Zadanie 4. (2 pkt) - za 2 skutki 1 punkt

 • Wzbogacenie zasobów leksykalnych polszczyzny
 • Zachowanie kolorytu związanego z pochodzeniem wyrazu
 • Wymiana wartości niematerialnych (dóbr kultury) między narodami

Zadanie 5. (2 pkt) - możliwy punkt cząstkowy

 • Wszechobecność angielszczyzny.
 • Niskie wykształcenie przeciętnego obywatela (trudności z tłumaczeniem zapożyczeń skłaniają do przejmowania ich w całości).

Zadanie 6. (2 pkt) - za 2 przykłady 1 punkt

 • Szczególna przydatność angielszczyzny wynika z tego, że coraz więcej interesów prowadzi się za granicą, liczne są zagraniczne wyjazdy służbowe i wypoczynkowe.
 • Jęz. angielski ma wiele pojęć, których nie wykształciła polszczyzna (np. w tytulaturze funkcyjnej w rozbudowanych firmach).
 • Dla informatyki, telewizji kablowej i satelitarnej oraz Internetu językiem podstawowym jest angielski.
 • Upowszechnia się masowa kultura angloamerykańska.

Zadanie 7. (1 pkt)

C. Polska staje się krajem atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie dla obcokrajowców.

Zadanie 8. (1 pkt)

 • We Francji: Generalna Delegacja ds. Języka Francuskiego, Wysoki Komitet ds. Języka Francuskiego, gabinet premiera – „komisja terminologiczna";
 • w Niemczech: Akademia Języka i Literatury w Wiesbaden

Zadanie 9. (2 pkt) - bez punktów cząstkowych

a) alienacja - wybocowanie

b) frustracja - zniechęcenie, gorycz

c) reumatyzm - gościec

Zadanie 10. (1 pkt)

Użycie cudzysłowu wskazuje na ironię, „rodowity Francuz" = obcokrajowiec lub obywatel francuski pochodzący z dawnych kolonii.

Zadanie 11. (1pkt)

Zapożyczenie wewnętrzne – neologizmy nazywające okoliczności współczesnego życia społecznego

Zadanie 12. (1 pkt)

Brak precyzji w posługiwaniu się zapożyczeniami.

Zadanie 13. (2 pkt)

 • Eksterminacja narodu, zbrojne wyrugowanie przedstawicieli określonej narodowości (np. w wyniku wojny czy zmian administracyjnych) na danym obszarze.
 • W znaczeniu przenośnym czystka etniczna = oczyszczenie polszczyzny z wyrazów obcego pochodzenia.

Zadanie 14. (1 pkt)

 • Zamiast skompilowana powinno być sporządzona, zestawiona;
 • zamiast akredytowany powinno być działający lub powołany.

Zadanie 15. (1 pkt)

D. wywołanie dyskusji o czystości języka polskiego.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.