Czytanie ze zrozumieniem - testy

Artysta i jego epoka - Pytania do testu

3.9362745098039 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

 

Pytania do testu "Artysta i jego epoka" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (2 pkt)

Jak rozumiesz twierdzenie Alberta Camusa, iż sztuka może być oszukańczym luksusem? Odpowiedz dwoma zdaniami.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Zadanie 2. (1 pkt)

Na czym polega powołanie artysty? (akapit 2.)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)

Jakie rozważania łączą akapit 3 z akapitem 4?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 4. (2 pkt)

Na podstawie akapitu 5. napisz w trzech zdaniach, dlaczego autor uważa, że jedynym artystą realistycznym byłby Bóg?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zdanie 5. (2 pkt)

Dlaczego artysta nie będzie nigdy w pełni realistą? (akapit 6.)

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)

Jakie funkcje spełnia w tekście tryb przypuszczający czasownika?

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)

Do jakiego gatunku literackiego zaliczysz powyższy tekst? Podkreśl właściwą odpowiedź

a) felieton

b) esej filozoficzny

c) opowiadanie

d) nowela

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.