Czytanie ze zrozumieniem - testy

Tolerancja - Klucz odpowiedzi do testu

3.4047619047619 1 1 1 1 1 Rating 68%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu: Tolerancja

Zadanie 1. (1 pkt)

 • wyrozumiałość w stosunku do odmiennych przekonań
 • poszanowanie wierzeń, upodobań, zwyczajów innych ludzi
 • niedyskredytowanie ludzi tylko dlatego, że są inni
 • brak uprzedzeń

dopuszcza się odpowiedzi sformułowane w postaci czasowników, np. szanuje, akceptuje itd.

Zadanie 2. (1 pkt) 
C. Wskazuje na skutki uogólnień.

 

Zadanie 3. (1pkt)

stereotypowe myślenie (stereotyp myślowy, stereotypy

Zadanie 4. (1 pkt)

postrzeganie świata przez pryzmat własnych uprzedzeń, schematycznych poglądów

Zadanie 5. (2 pkt)

 • wyzwalają w człowieku negatywne emocje
 • izolują od ludzi myślących inaczej lub w jakiś sposób innych
 • prowadzą do fałszywego obrazu rzeczywistości, stworzonego na podstawie cudzych opinii i przekonań
 • wyzwalają agresję wobec przedmiotu uprzedzeń
 • nie pozwalają właściwie funkcjonować w rzeczywistym świecie

2 punkty za podanie 3 argumentów

1 punkt za 2 argumenty


Zadanie 6. (2 pkt)

 • rywalizacja o pracę lub szerzej - konflikt ekonomiczno- społeczny (napięcia społeczne, dyskryminacja ekonomiczna)
 • niski poziom wykształcenia
 • środowisko rodzinne, dostarczające negatywnych wzorów zachowań


Zadanie 7. (1 pkt) 
B. Ktoś, na kogo zrzuca się odpowiedzialność za coś.

 

Zadanie 8. (1 pkt)

 • bezsilny z powodu braku możliwości lub chęci obrony
 • wyróżniający się na tle grupy, inny
 • nielubiany w grupie

 

Zadanie 9. (1 pkt) 

należy stanąć w jego obronie

Zadanie 10. (2 pkt)

 • płaszczy się wobec przełożonych (silniejszych)
 • jest bezwzględny dla ludzi (słabszych) zależnych od niego (dzieci i podwładnych), chętnie ich karze
 • nie toleruje przejawów słabości (u siebie i innych)
 • jest podejrzliwy wobec innych i stale nastawiony na atak
 • nie przyjmuje argumentów innych ludzi, ponieważ nie potrafi zmienić własnych poglądów
 • bez sprzeciwu przyjmuje wszystkie uznane przez grupę społeczną konwencjonalne wartości (akceptuje siłę zbiorowości) 

po 1 pkt. za 2 poprawne odpowiedzi  

Zadanie 11. (2 pkt)

 • uległość wobec obowiązujących norm (np. w celu uzyskania korzyści)
 • upodabnianie się w zachowaniu i sposobie myślenia do otoczenia
 • nieumiejętność przeciwstawienia się uprzedzeniom
 • posługiwanie się wiedzą czerpaną z błędnych informacji
 • interesowność 

2 punkty za podanie 3 przyczyn

1 punkt za podanie 2 przyczyn


Zadanie 12. (1 pkt)

 • prymitywizm,
 • prostactwo
 • głupota


Zadanie 13. (1 pkt)
D. ironię.

 

Zadanie 14. (2 pkt)

 • Związek stały
 • być przez kogoś manipulowanym, być narzędziem  w czyimś ręku, poddawać się komuś nie znając dokładnie jego zamiarów, być marionetką


Zadanie 15. (1 pkt) 
C. polemiczny.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.