Czytanie ze zrozumieniem - testy

Z Kronik Tygodniowych Prus Bolesław - Pytania

3.7857142857143 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

Pytania do testu czytania ze zrozumieniem: Z Kronik Tygodniowych Bolesław Prus

1. Na podstawie 1. akapitu napisz, z jakiej perspektywy czasowej B. Prus opisuje rolę „Przeglądu Tygodniowego" w Polsce?
2. Podaj dwa synonimy dla określenia roli, którą odegrał „Przegląd Tygodniowy" w Polsce?
3. Jaki B. Prus ma stosunek do przedmiotu swojej wypowiedzi w akapicie 3.?
4. Jakie obowiązki spoczywały na stanie chłopskim?
5. Jakie ramy czasowe obejmuje epoka "rycersko-kapłańska"?
6. Jakie zmiany zaszły na przełomie XVIII i XIX wieku?
7. Jakie korzyści płynące z postępu technicznego wymienia B. Prus?
8. Jakie dysproporcje dostrzega B. Prus pomiędzy Polską a Zachodem w akapicie 8. i 9.?
9. Jaką funkcję pełni akapit 10. względem poprzedniego?
10. Do jakiego utworu w akapicie 11. kryje się aluzja? Podaj tytuł i autora.
11. W jakim znaczeniu w kontekście 14. i 15. akapitu autor używa słowa „wymyślali"?
12. Co zdaniem autora zdezawuowało „pracę organiczną"?
13. Jaką rolę odegrał „Przegląd Tygodniowy" w epoce "rycersko-kapłańskiej"?
14. Jaka jest główna myśl artykułu?

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.