Czytanie ze zrozumieniem - testy

Z Kronik Tygodniowych Prus Bolesław - Klucz odpowiedzi

3.7857142857143 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

KLUCZ ODPOWIEDZI:

{ln: Jak poprawić czytanie ze zrozumieniem?}

1. Na podstawie akapitu 1. napisz, z jakiej perspektywy czasowej B. Prus opisuje rolę „Przeglądu Tygodniowego"w Polsce?

Prus ocenia PT po 24 latach jego działalności

2. Podaj dwa synonimy dla określenia roli, którą odegrał „Przegląd Tygodniowy" w Polsce?

Przewrót = rewolucja, rewolta, rebelia, wstrząs, bunt,

3. Jaki B. Prus ma stosunek do przedmiotu swojej wypowiedzi w akapicie 3.?

Ironia, drwina, kpina, sarkazm, szyderstwo

4. Jakie obowiązki spoczywały na stanie chłopskim?

Karmienie szlachty, zapewnianie im wszelkich zbytków.

5. Jakie ramy czasowe obejmuje epoka "rycersko-kapłańska"?

Od początku do XIX wieku.

6. Jakie zmiany zaszły na przełomie XVIII i XIX wieku?

Chłopi zaczęli służyć w wojsku i rozwinęła się nauka.

7. Jakie korzyści płynące z postępu technicznego wymienia B. Prus?

Większa wydajność rolnictwa (upraw i hodowli mięsnej), większa wydajność pracy (zastąpienie ludzi).

8. Jakie dysproporcje dostrzega B. Prus pomiędzy Polską a Zachodem w akapicie 8. i 9.?

Ilości obywateli ( u nas 2% tam 100%).

9. Jaką funkcję pełni akapit 10. względem poprzedniego?

Powtarza tę samą informację.

10. Do jakiego utworu w akapicie 11. kryje się aluzja? Podaj tytuł i autora.

Pan Tadeusz A. Mickiewicza.

11. W jakim znaczeniu w kontekście 14. i 15. akapitu autor używa słowa „wymyślali"?

Wymyślać, czyli lżyć, znieważać, postponować, obrażać, besztać, łajać, gromić, wyzywać.

12. Co zdaniem autora zdezawuowało „pracę organiczną"?

Ludzie, którzy pożyczali pieniądze biednym, zakładali karczmy, chcąc zarobić na nich.

13. Jaką rolę odegrał „Przegląd Tygodniowy" w epoce "rycersko-kapłańskiej"?

Kruszył ideały romantyczne propagując pozytywistyczne. (Nadrabiał zaległości względem Europy).

14. Jaka jest główna myśl artykułu?

„Przegląd Tygodniowy" jest pismem, które służy polskiemu społeczeństwu likwidując powstrzymujące go bariery, hamulce.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.