Język polski: wiedza

Wiedza o teorii literatury, czyli o środkach stylistycznych, gatunkach literackich, konwencjach, sposobach kreowania narratora, bohatera i świata przedstawionego.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.