Język polski: wiedza

Mimesis

1 1 1 1 1 1 Rating 20%

Mimesis

1 Realizm

Realizm

realizm socjalistyczny, socrealizm

Realizm socjalistyczny

2 Naturalizm

Naturalizm

3 Behawioryzm

Behawioryzm

4 Psychologizm

Psychologizm

 

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.