Zasady interpunkcji

Spacja - kiedy stawiamy?

4.3589743589744 1 1 1 1 1 Rating 87%

Kiedy robimy odstęp (spację)?

 

 

Nie stawiamy spacji

Stawiamy spację

w skrótach:

  • p.n.e.;
  • m.in.;
  • oo. — ojcowie (zakonnicy),
  • ss. — siostry, synowie albo: strony,
  • p.o. — pełniący obowiązki,
  • bm. — bieżącego miesiąca,

między inicjałami imion;

przed myślnikiem,

przed nawiasem otwierającym

przed cudzysłowem

w skrótach, w których jeden z wyrazów występuje w całości:

z d. — z domu,

i in. — i inne

Wyjątek: itp.; itd.

W datach pisanych cyframi arabskimi

W datach z cyfrą rzymską

Między literą kończącą wyraz a znakiem interpunkcyjnym

Między literą kończącą wyraz a:

  • myślnikiem,
  • nawiasem otwierającym
  • cudzysłowem otwierającym

Między wartością liczbową a literowym oznaczeniem miary za pomocą symbolu lub połączenia skrótu i symbolu

5%

10°C

4'

takie symbole nie są samodzielne

Między wartością liczbową a literowym oznaczeniem miary (skrótem)

1 m

5 s

12 V

10 Hz

5 proc.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.