Zasady interpunkcji

Kropka, kiedy stawiamy kropkę?

3.963963963964 1 1 1 1 1 Rating 79%

Kiedy stawiamy kropkę, a kiedy nie stawiamy kropki?

Kropka to najważniejszy znak przestankowy.

Kiedy stawiamy kropkę?

Kropkę stawiamy na końcu zdania, równoważnika zdania, czyli wypowiedzenia, stanowiącego całość semantyczno-składniową.

W tej funkcji kropka może zostać zastąpiona przez:

 • pytajnik;
 • wykrzyknik;
 • wielokropek.

Kropkę stawiamy po nawiasie zamykającym.

Kropkę stawiamy po cudzysłowie zamykającym.

Nie stawiamy kropki kończącej zdanie:

 • jeśli na końcu zdania pojawia się skrót z kropką;
 • jeśli na końcu zdania pojawia się wielokropek;
 • jeśli na końcu zdania pojawia się pytajnik;
 • jeśli na końcu zdania pojawia się wykrzyknik.

Stawiamy kropkę po skrócie wyrazu, w którym odrzucono zakończenie, np.

inż., prof., ul., al., pl., godz.

Kropkę stawiamy, gdy skrót, zawierający ostatnią literę występuje w przypadku innym niż mianownik

dr. = doktora, doktorowi, doktorze, doktorem,

mgr. = magistra, magistrowi, magistrze, magistrem

Uwaga!

Nie stawiamy kropki, gdy skrót zawiera ostatnią literę wyrazu: dr (doktor), mgr (magister), mjr (major).

Stawiamy kropkę po inicjałach imienia i nazwiska, np.

A.Ż., A.N., D.W.G., Arkadiusz Ż., A.Żmij

Stawiamy kropkę po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe, np.

na 1. piętrze;

zajął miejsce 3.;

wypowiada się w 3. osobie

Jeśli forma liczebnika porządkowego wynika ze zdania, nie trzeba stawiać kropki po cyfrze.

Stawiamy kropkę w datach, np.

11.11.2013 r.

21.12.2012 r.

Nie stawiamy kropki, gdy:

 • w dacie nazwa miesiąca została zapisana słownie: 11 listopada 2013 r.
 • miesiąc został oznaczony cyfrą rzymską: 11 XI 2013 r.

Stawiamy kropkę po cyfrze rzymskiej w tytule rozdziału, np.

XI. Użycia kropki.

XII. Użycie przecinka.

Stawiamy kropkę po tytule rozdziału, podrozdziału, ustępu, paragrafu, jeśli pierwsza litera tytułu jest napisana wielką literą, a pozostałe małymi, np.

(można, ale nie trzeba)

Użycie kropki. 

Znaki interpunkcyjne.

Uwaga! Nie stawiamy kropki, gdy tytuł rozdziału, podrozdziału, ustępu, paragrafu rozpoczyna się małą literą lub jest pisany z wielkimi literami.

Kropki nie stawiamy:

 • na kartach tytułowych książek;
 • po tytułach rozdziałów pisanych małymi literami lub wielkimi literami;
 • po tytułach artykułów w czasopismach;
 • po tekście umieszczanym w nagłówku strony;
 • cyfrach rzymskich oznaczających liczebniki porządkowe;
 • w datach, gdy miesiąc jest zapisany cyfrą rzymską lub słownie;
 • po liczebnikach porządkowych oznaczających godzinę, np. wyjazd o 7 rano;
 • po liczebnikach głównych;
 • po podpisie;
 • na wizytówkach;
 • na wywieszkach;
 • na afiszach;
 • na transparentach;
 • na szyldach;
 • po sloganach reklamowych;
 • po skrótowcach, np. UW, UG, PTTK, USA, MSW, MEN;
 • po skrótach jednostek miar, np. ha, km, ml, l;
 • po skrótach jednostek wag, np. g, mg, kg;
 • po skrótach jednostek rodzimej waluty, np. (złoty).
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.