Zasady ortograficzne języka polskiego

Pisownia ó

3.9705882352941 1 1 1 1 1 Rating 79%

Zasady pisowni ó

 

Samogłoski u zapisujemy jako "o kreskowane" (ó), gdy:

w trakcie odmiany lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na samogłoski: a, o, e:

mówić — mawiać, skrócić — skracać, wrócić — wracać;
dróżka — droga, lód — lodem, móc — mogę, brzózka — brzezina, pióro — pierze;

występuje w przyrostkach -ów, -ówna, -ówka, w na końcu wyrazu:

panów, chamów, kranów, Głogów, Kraków, Cząstkówna, Lucówna, Wojakówna, biodrówka, kartkówka, kreskówka;

 

wyjątek stanowią wyrazy: zasuwka, skuwka, okuwka, zakuwka, podkuwkaprzesuwka, wsuwka,
ponieważ u jest tu częścią rdzenia (zasuwać, skuć, okuć, zakuć, podkuć, przesuwać, wsuwać);
 

w niektórych wyrazach, gdy występuje na początku:

ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówdzie;

niektórych wyrazach, w których pisownia ma uzasadnienie historyczne

mózg, ogólny, równanie, stróżka, źródło.
 Lekcja pisowni ó/u (on-line) 

Ciekawostka: Litera ó nigdy nie występuje  na końcu wyrazu.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.