Zasady ortograficzne języka polskiego

Zasady pisowni ó/u

3.8841911764706 1 1 1 1 1 Rating 78%

Zasady pisowni ó/u

 

Zasady w pisowni ó

Zasady pisowni u

Pisownia ó obowiązuje w trakcie odmiany lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na samogłoski: a, o, e:

mówić — mawiać, skrócić — skracać, wrócić — wracać;
dróżka — droga, lód — lodem, móc — mogę, brzózka — brzezina, pióro — pierze;

Pisownia u obowiązuje w formach czasu teraźniejszego zakończonych na -uję, -ujesz, -uje:

gotuję, gotujesz, gotuje, promuję, promujesz, promuje;

Pisownia ó występuje w przyrostkach -ów, -ówna, -ówka, w na końcu wyrazu:

panów, chamów, kranów, Głogów, Kraków, Cząstkówna, Lucówna, Wojakówna, biodrówka, kartkówka, kreskówka;

wyjątek stanowią wyrazy: zasuwka, skuwka, okuwka, zakuwka, podkuwkaprzesuwka, wsuwka,
ponieważ u jest tu częścią rdzenia (zasuwać, skuć, okuć, zakuć, podkuć, przesuwać, wsuwać);

Pisownia u obowiązuje w wielu przyrostkach zdrabniających i zgrubiających:

-uch, -uchna, -uchny,
-ula, -ulek, -uleńka, -ulka, -ulo,
-unek, -unia, -unio, -uńcia;
-us, -usia, -uszek, -uszka, -uszko,
-uś, -uśki, -utki;

Pisownia ó obowiązuje w niektórych wyrazach, gdy występuje na początku:Pisownia ó obowiązuje

ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówdzie;

Pisownia u obowiązuje w różnych formach czasowników typu: kuć, snuć, psuć

zakuć, kuj, wykuj
zasnuć, snuj, wysnujesz
zepsuć, psuj, popsuty

Pisownia ó obowiązuje niektórych wyrazach, w których pisownia ma uzasadnienie historyczne

mózg, ogólny, równanie, stróżka, źródło.
 
Pisownia u obowiązuje zawsze na końcu wyrazu
Literę u piszemy wszędzie, gdzie nie da się uzasadnić pisowni
Lekcja pisowni ó/u (on-line)
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.