Jak napisać ...?

Jak pisać wypracowania z języka polskiego?

Dowiesz się: jak napisać rozprawkę, esej, felieton, reportaż, wywiad, recenzję, opowiadanie, opis, charakterystykę, plan, sprawozdanie. Znajdziesz tu ćwiczenia z pisania oraz przykładowe wypracowania.

Podkategorie

  • Podstawy pisania

    Budowa akapitu, spójność, cytowanie, tezy.

  • Charakterystyka

    Wszystko o pisaniu charakterystyki.

  • Esej

    Esej jest jedną z trudniejszych form pisarskich.

  • Felieton

    Sztuka pisania felietonu nie jest łatwa.

  • Notatka

    Znajdziesz tu informacje i różne formy notatki.

  • Opis

    Wiedza i ćwiczenia związane z opisem.

  • Opowiadanie

    Opowiadaniem posługujemy się na co dzień.

  • Plan

    Informacje poświęcone sztuce pisania planu.

  • Recenzja

    Recenzja - jak ją napisać i nie tylko?

  • Reportaż

    Najważniejsze informacje o pisaniu reportażu.

  • Rozprawka

    Wiedza o pisaniu rozprawki.

  • Streszczenie

    Strzeszczenie logiczne jest trudne.

  • Wiadomość prasowa

    Gatunek informacyjny o największym skomplikowaniu strukturalnym.

  • Wywiad

    Często spotykany w prasie, radiu, telewizji.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.