Zadanie maturalne z języka polskiego

Czego chcesz od nas Panie... Postawa człowieka wobec Boga - Klucz odpowiedzi

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 89%

Spis treści

Klucz odpowiedzi do zadania maturalnego: Postawa człowieka wobec Boga i Jego dzieła w pieśni Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... Pieśń XXV

Klucz odpowiedzi:

OCENA ROZWINIĘCIA TEMATU - wypracowanie maturalne

można uzyskać maksymalnie 25 punktów

1. Określenie podmiotu mówiącego, np.: 0-4

„Czego chcesz od nas, Panie..." (2)

a. podmiot zbiorowy przemawiający w imieniu zbiorowości,

b. wierni Bogu ludzie wyrażający swe uczucia w dziękczynnej pieśni,

c. człowiek afirmujący życie,

2. Określenie uczuć i postaw podmiotu mówiącego, np.: 0-6

„Czego chcesz od nas, Panie..." (3)

a. wdzięczność dla Boga – Stwórcy,

b. wyznanie wiary (podporządkowanie człowieka Bogu),

c. poczucie małości człowieka wobec doskonałości świata,

d. uwielbienie dla Boga – artysty,

e. radość życia,

3. Charakterystyka świata – Boskiego dzieła, np.: 0-6

„Czego chcesz od nas, Panie..." (3)

a. piękny, pełen ładu i harmonii,

b. doskonały jak dzieło sztuki (np. architektura sklepienia niebieskiego, uhaftowanego

gwiazdami, podkreślenie walorów estetycznych darów pór roku),

c. spokojny, pełen optymizmu i bliskości ( np. obraz zwierząt biorących pożywienie z rąk

Boga),

d. barwny, oddziałujący na wyobraźnię,

4. Ogólny opis hymnu, np.: 0-6

a. nastrój: radość, optymizm

b. charakter wypowiedzi: pieśń o charakterze modlitewno – dziękczynnym

c. charakter refleksji: optymistyczna wiara w przyszłość wynikająca z przekonania o opiece Boskiej

d. gatunek literacki - hymn

e. adresat wypowiedzi – Bóg,

f. apostroficzny charakter wiersza,

g. ukazanie piękna świata – Boskiego tworu,

h. uroczysty, podniosły ton.

6. Wnioski:

Wniosek pełny: (3)

pieśń błagalno-dziękczynna Kochanowskiego wynika z podstawowych kontekstów wiersza.

Wniosek częściowy: (2)

pieśń błagalno-dziękczynna Kochanowskiego

Podsumowanie: (1)

nastrój pogodny, optymizm

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.