Recenzja

Recenzja informatorów maturalnych

4.125 1 1 1 1 1 Rating 83%

Recenzja biuletynów maturalnych

 Zobacz też: {ln: Jak napisać recenzję?}

W poniższym artykule chciałbym przedstawić i omówić dostępne biuletyny maturalne z kategorii: język polski, język angielski oraz ogólne. Informatory są dostępne na stronie CKE. Można także znaleźć je na tejże stronie (Materiały do matury).

Mam nadzieję, że tekst da przyszłym maturzystom podstawowy wgląd na zawartość informatorów i wyłoni z nich te najwartościowsze.

 

Czytanie ze zrozumieniem

Oprócz poradnika z języka polskiego autorstwa Katarzyny Bocheńskiej, są tu także informacje o czytaniu tekstów źródłowych z historii, dzieł sztuki oraz utworów muzycznych, których jednak nie biorę pod uwagę w tym opisie.

Biuletyn nie jest zwykłym zbiorem testów do rozwiązywania. Jest to poradnik, który rozkłada umiejętność czytania ze zrozumieniem na czynniki pierwsze i dokładnie ją analizuje. Informator zawiera wiele fachowych danych, porad i strategii działania dla przyszłych maturzystów. Znajdują się tu na przykład podstawowe informacje z zakresu szybkiego czytania. Kurs prowadzi czytelnika „za rączkę” przez testy czytania ułożone od najłatwiejszego do najtrudniejszego, podpowiadając, jak je poprawnie rozwiązać.

Po przeczytaniu biuletynu wyobraźnia odbiorcy jest na tyle pobudzona, że może on sam, na wzór zamieszczonym w informatorze testów, przygotować dla siebie własne ćwiczenia. Podsumowując, część „Czytania ze zrozumienie” dotycząca j. polskiego jest bardzo wartościowa i pomocna. Dla osoby wybierającej się na maturę z tego przedmiotu (czyli, de facto, dla każdego) pozycja obowiązkowa.

 

 

Egzamin ustny z języka polskiego

 

Kolejny biuletyn autorstwa Katarzyny Bocheńskiej. Tym razem dotyczy on matury ustnej, której każdy maturzysta będzie musiał stawić czoła. Poradnik zaczyna się od garstki informacji o egzaminie, dotyczących punktacji, czasu trwania, podziału tematów na grupy itp. Następnie czytelnik zostaje wtajemniczony w sztukę retoryki, czyli efektywnego przemawiania. Oczywiście nie brak tu informacji dotyczących takich rzeczy, jak zbieranie materiałów, zapoznawanie się z literaturą, przygotowywanie prezentacji czy pisanie bibliografii.

Informator zajmuje się osobno każdym aspektem matury ustnej. Radzi, jak poprawnie przygotować prezentację i dostosować ją wymogów gatunku ustnego. Poświęca kilka stron materiałom dodatkowym przemówienia (między innymi instruuje jak poprawnie przygotować prezentację multimedialną). Najpomocniejszy był dla mnie jednak dział dotyczący właściwej prezentacji, czyli wystąpienia przed komisją (który osobno omówił komunikację werbalną i niewerbalną). Uważny czytelnik znajdzie w tym informatorze multum przydatnych informacji.

Niewątpliwym plusem recenzowanej pozycji są gęsto występujące ilustracje. Zabawne rysunki są idealnym uzupełnieniem surowego tekstu. Sprawiają, że jest on ciekawszy, nadają mu lekkości i jednocześnie sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu prezentowanych informacji.

Omawiany biuletyn jest jednym z najlepszych, z jakimi przyszło mi się zapoznać. Jest wieloaspektowyi dokładnie omawia każde zagadnienie. Jeśli po przeczytaniu go maturzysta obleje lub słabo zaliczy maturę ustną, będzie to jedynie wina jego braku zaangażowania lub czynników losowych. Obowiązkowe.

 

 

Egzamin pisemny z języka obcego

 

Biuletyn przygotowany przez Aleksandrę Bartmańską oraz Dorotę Obidniak. W porównaniu do innych informatorów jest dość obszerny, bo liczy sobie prawie pięćdziesiąt stron. Dzieli się na dwie części: informacyjną oraz przygotowawczą. W pierwszej omawianie są standardy egzaminacyjne i wymagania. Przedstawione są różnice pomiędzy egzaminem podstawowym i rozszerzonym, kryteria oceniania i specyfika poszczególnych zadań. W części drugiej poradnik doradza nam jak wyćwiczyć swoje umiejętności: słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania. Następnie można wyciągnąć wnioski ze sprawdzonych i omówionych arkuszy maturalnych.

Wszystko jest przedstawione bardzo dokładnie i wyczerpująco, a do tego ilustrowane rysunkami. Interesujący biuletyn, choć brakuje mu tego „czegoś”.

 

 

Egzamin ustny z języka obcego

 

Tym razem Aleksandra Bartmańska i Dorota Obidniak zajmują się egzaminem ustnym. Na wstępie biuletyn informuje nas o powodach istnienia tego typu egzaminu jak i podpowiada, jak się wstępnie do niego przygotować. Następnie mowa o standardach wymagań i punktacji. Kolejny jest solidnie przygotowany rozdział o planowaniu, choć jeśli chodzi o to, polecam omówiony wcześniej „Jak skutecznie zarządzać swoim czasem”. Dział poświęcony przygotowaniu do matury ustnej jest bardzo dobry. Autorki podsuwają wiele dobrych pomysłów i strategii działania.

Mimo, iż jest to poradnik dotyczący matury ustnej, spora jego część poświęcona jest kwestiom technicznym, takim jak: planowanie, zmotywowanie, czekające na ucznia pułapki. To uświadamia licealistom, że sam fakt posiadania odpowiednich materiałów przygotowawczych nie jest równy PRZYGOTOWANIU do matury.

To wszystko sprawia, że „Egzamin ustny z języka obcego” to świetny poradnik i warto się z nim zapoznać. Jest dużo lepszy od swojego „pisemnego” odpowiednika.

 

 

Egzamin maturalny z języka angielskiego

 

Autorstwa Marii Wieruszewskiej. Biuletyn skupia się na egzaminach ustnych: podstawowym i rozszerzonym orazumiejętności pisania krótszych i dłuższych form użytkowych na egzaminie pisemnym (ogłoszenie/notatka/zaproszenie, list formalny/list nieformalny, opowiadanie/opis/rozprawka/recenzja).

Jest to „walkthrough” przez kolejne zadania czekające nas naegzaminach wraz z poradami plus techniczne informacje. Poradnik wartościowy, choć nie tak błyskotliwy jak poprzednie. Na pewno bardzo pomocny do matury z angielskiego.

 

 

Jak skutecznie zarządzać swoim czasem

 

W powyższym poradniku Witold Kołodziejczyk próbuje nauczyć czytelników, jak w łatwy sposób, w imię zasady „Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj” zyskać ogromne ilości czasu. Mając w perspektywie nadchodzący egzamin maturalny, Kołodziejczyk radzi, jak zarządzać swoim czasem i planować naukę, by doskonale się do matury przygotować.

Mimo, iż objaśnianie idei „zarządzania czasem” wydaje się prostym konceptem ubranym w niepotrzebne słowa, naprawdę warto sięgnąć po ten biuletyn. Cóż z tego, że wiemy, o co w tym chodzi, kiedy większość ludzi preferuje zasadę „Co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze – będziesz miał dwa dni wolnego”? (Co na początku może wydawać się przyjemne, ale będzie inaczej, gdy nadejdzie termin matury). Kluczem do sukcesu jest wyznaczenie sobie priorytetów i nauczenie się bycia konsekwentnym.

Podobnie jak w innych informatorach z tej serii, tekst jest idealnie wymieszany z humorystycznymi ilustracjami, których obecność jest niezaprzeczalnym plusem. Ów poradnik był dla mnie najbardziej wartościowym. Bo cóż nam po mądrych książkach pełnych wiedzy, świetnych poradnikach, kiedy nie potrafimy znaleźć czasu na przyswojenie tych informacji? Kiedy nie potrafimy planować i uczyć się systematycznie?

 

 

Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć?

 

Małgorzata Taraszkiewicz swój biuletyn opiera w głównej mierze na pracy z psychiką, autosugestii oraz obudzeniu w odbiorcy wiary w siebie. Pomimo, iż domyślnym celem jest zdanie matury, poradnik ujmuje problem bardziej przyszłościowo. Instruuje, w jaki sposób stawiać cele, jak działać i jak myśleć, by miały one większą szansę na spełnienie.

Ciekawym dodatkiem jest test mierzący rodzaj i natężenie naszej inteligencji. Dzieli się ona na kilka rodzajów. Jeśli miałeś niski wynik w standardowym teście IQ, to wcale nie oznacza, że nie jesteś inteligentny. Po prostu nie jesteś wybitny w tym danym aspekcie; możesz za to mieć wysoki poziom inteligencji ruchowej, językowej, muzycznej, interpersonalnej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, intrapersonalnej, historycznej lub twórczej. Jak widać - do wyboru, do koloru.

Idącą w konsekwencji wskazówką – jak dla mnie oczywistą – jest fakt, iż kierunek studiów wybrany przez licealistę powinien iść w parze z jego naturalnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami. Nie ma sensu wybierać się na ścisły kierunek, jeśli jest się humanistą i vice versa. Cóż po pieniądzach; moim zdaniem nie ma sensu męczyć się z czymś, co nas nie interesuje. Nie wspominając naszych potencjalnych możliwościach, które się zmarnują. Niestety wielu maturzystów wybiera kierunek studiów, kierując się jedynie perspektywą wysokich zarobków. Jak to się mówi „Pieniądze szczęścia nie dają”.

Podsumowując, warto przeczytać ten poradnik choćby ze względu na to, by dowiedzieć się, jakie są nasze naturalne preferencje. Reszta danych także jest przydatna, choć dość luźno wiążą się z egzaminem maturalnym.

 

 

Uczę się I – Umiem!

 

Informator Mariusza Malinowskiego podejmuje temat uczenia się. Czynność, z którą mamy do czynienia na co dzień… czy możemy uczyć się skuteczniej?

Pod szkło wzięte zostają wszystkie możliwe czynniki wpływające na tą umiejętność. Autor prezentuje kilka strategii efektywnego uczenia się, zależnie od treści, z jaką mamy do czynienia. Osobne działy poświęcone są pamięci, notowaniu, czytaniu i słuchaniu. Informator omawia także takie czynniki jak nastawienie, motywacja, przemęczenie i koncentracja. I w tym poradniku pojawiają się rysunki.

Biuletyn zawiera wiele pożytecznych wskazówek i informacji. Jednakże, miejscami miałem wrażenie, że czytelnikom serwowane są oczywiste rzeczy, tyle, że z naukowego punktu widzenia. Ponadto niektóre strategie uczenia się czy czytania są niewarte wysiłku – po prostu nauczył bym się/zrozumiałbym tyle samo stosując konwencjonalne metody. Jeśli jednak ktoś ma kłopoty z uczeniem się, to polecam. Zainteresowanych tematem odsyłam do książek Tony’ego Buzana.

 

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.