Słownik języka polskiego

Spójność globalna

1 1 1 1 1 Rating 0%

Spójność globalna (koherencja) to efekt połączenia wszystkich znaczeń w komunikacie z wiedzą o świecie odbiorców (aluzja, dowcip, intertekstualność). Gdy zasób wiedzy nadawcy i odbiorcy pokrywa się dopuszczalna jest wówczas w komunikacji spójność globalna (tematyczna). Jest charakterystyczna dla monologów, tekstów artystycznych.

Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingiwstyczną.


na podstawie: T. Dobrzyńska, Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzynska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.