Słownik języka polskiego

Deixis - definicja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest deixis?

Krótka i prosta definicja pragmatycznego pojęcia deixis.

 

deixis to pojęcie z zakresu pragmatyki - „najbardziej oczywisty i bezpośredni związek struktury z kontekstem wypowiedzi"1

1 Lenartowicz B., Główne pojęcia i kierunki w pragmatyce językoznawczej, w: Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki, red. J. Pelc, Wrocław 1991, s. 98 i nast.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.