Język polski: wiedza

Realizm

1 1 1 1 1 Rating 0%

Realizm

Realistyczny sposób pokazywania świata jest naturalny. Realizm jako konsekwencja pozytywizmu w rzeczywistości poromantycznej irracjonalności wpłynął na wszystkie kierunki sztuki. Artykuł przedstawia funkcjonowanie realizmu w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(Lalka B. Prusa, polifonia - Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego)

  • dążenie do przedstawienia życia codziennego człowieka w jego historycznym środowisku,
  • respektowanie praw rządzących rzeczywistością,
  • występowanie estetyki mimetycznej (naśladowanie rzeczywistości),
  • wierne odwzorowywanie świata,
  • ukazywanie rzeczywistości z perspektywy przeciętnego odbiorcy,
  • ocenianie zwykle w myśl reguł przyjętej moralności,
  • poważanie na równi motywacji społecznej i psychologicznej,
  • ukształtowanie narratora wszechwiedzącego,
  • wprowadzenie komentarza autorskiego,
  • faworyzowanie kompozycji zamkniętej,

Zobacz też szczególną formę realizmu - realizm socjalistyczny, inaczej: socrealizm Realizm socjalistyczny

 

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.