Język polski: wiedza

Baśniowość

1 1 1 1 1 Rating 0%

baśniowość

To znany od zarania dziejów sposób pokazywania świata. Baśniowość należy do kreacjonizmu (Kreacjonizm) oraz fantastyki (Fantastyka) i jako konsekwencja funkcjonowania ludowości z jej wierzeniami i podaniami wpłynęła na wszystkie kierunki sztuki. Artykuł przedstawia funkcjonowanie fantastyki w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(poezja B. Leśmiana, ballady romantyczne: Król Olch J.W. Goethego, Romantyczność A. Mickiewicza)

 • treść fantastyczna nasycona między innymi wierzeniami magicznymi,
 • elementy ludowego światopoglądu:
  • wiara w nieustającą ingerencję mocy pozaziemskich,
  • antropomorficzna wizji przyrody,
  • niepisane normy moralne,
  • ideał wizji społecznych i sprawiedliwych zachowań,
 • w średniowieczu:
  • intensywne przenikanie się tematów orientalnych (indyjskich i arabskich) i motywów znanych z mitologii antycznej (greckiej i rzymskiej),

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.