Charakterystyka bohaterów Innego świata

Niemiec S. - szpieg

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 87%

Inny świat. Niemiec S. - szpieg

Artykuł zawiera charakterystykę Niemca S. i historię Niemca S.- postaci z powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat. Niemiec S. przedstawiony został przez autora w trakcie pobytu w Jercewie (patrz: Grudziński - biografia w punktach).

Inny świat. Niemiec S. - charakterystyka

Jest małomówny:

„Mój drugi sąsiad, Niemiec S., był znacznie bardziej milczący".

Słabo mówi po rosyjsku:

„mówił bardzo słabo po rosyjsku".

Był wyniszczony więzieniem:

„W bladej, zniszczonej więzieniem i chorobą twarzy płonęły niesamowitym blaskiem oczy".

Gardził innymi:

„poza pogardą dla otoczenia".

Był inteligentny:

„wyczytać można było przenikliwą inteligencję ogara".

Miał charakter drapieżnika:

„Wąskie, zaciśnięte konwulsyjnie usta wyrażały nienawiść, okrucieństw i drapieżność schwytanego zwierzęcia"

Inny świat. Niemiec S. - historia bohatera

Pracował w Baku jako inżynier wiertniczy:

„przyjechał w roku 1934 do Baku jako inżynier wiertniczy w ramach umowy, wypożyczającej Rosji „speców" od różnych gałęzi przemysłu".

Aresztowany i oskarżony o szpiegostwo:

„Aresztowano go w roku 1937 pod zarzutem szpiegostwa".

„S. był jedynym człowiekiem, w którego przestępstwo gotów byłem uwierzyć"

„po paru dniach byłem pewny, że wie o nas więcej niż Trzeci Oddział."

Narrator spotyka go w czasie pobytu w szpitalu:

„siostra wskazała mi miejsce między Niemcem S. a rosyjskim aktorem filmowym Michaiłem Stiepanowiczem W."

„S. chory był na pelagrę i leżał w szpitalu od dwóch miesięcy"

Etap do Aleksiejewki Drugiej:

„Mimo ostatniego stadium cyngi wyrzucono go ze szpitala, bez oględzin lekarskich nawet, 23 czerwca i posłano etapem wraz z Niemcami usuniętymi z biur obozowych do karnej Aleksiejewki Drugiej"

„W jego oczach niegdyś natarczywych i zimnych, malowały się strach i uniżoność".

Śmierć w drodze do Aleksiejewki Drugiej:

„Mówiono mi potem, że nie doszedł do Drugiej Aleksiejewki".

Czego uczy jego historia Niemca S.?

W łagrze można było spotkać szpiegów.

Łagry służyły do wyeliminowania niebezpiecznych jednostek.

Szpital w łagrze nie był po to, by wyleczyć więźniów.

Wybuch wojny ojczyźnianej pogorszył sytuację Niemców.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.