Epoka literacka - charakterystyka

Wiedza o epoce: antyk (grecki, rzymski, judeo-chrześcijański), średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność.

Antyk grecki i rzymski, Biblia (judaizm i chrześcijaństwo)

Średniowiecze to najdłuższa nowożytna epoka literacka.

Renesans to odrodzenie antyku (Ad fontes).

Barok to ostatnia staropolska epoka.

Oświecenie to epoka, która zmieniła świat.

Romantyzm, Sturm und drang to okres burzy i naporu.

Pozytywizm to inaczej realizm.

Młoda Polska to inaczej modernizm, neoromantyzm ...

Tylko dwudziestolecie składa się z 2 faz.

Współczesność rozpoczyna wybuch II wojny światowej.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.