Umiejętności: Pisanie, Czytanie, Analiza i interpretacja, Mówienie, Uczenie się

Nauka języka polskiego to przede wszystkim rozwijanie umiejętności i temu właśnie jest poświęcony ten dział.

Dział z tekstami dotyczącymi tego jak się uczyć. Znajdziesz tu artykuły omawiające style uczenia, strategie uczenia, Teorię Inteligencji Wielorakiej i inne informacje na temat uczenia się.

Popraw swoje czytanie ze zrozumieniem. Poćwicz czytanie ze zrozumieniem zanim przystąpisz do egzaminu, sprawdzianu, testu. Znajdziesz tu testy czytania ze zrozumieniem i klucze odpowiedzi

Analiza i interpretacja wiersza, epiki, dramatu, obrazu, filmu. Dział zawiera poradyćwiczenia rozwijające umiejętność analizy i interpretacji o raz przykładowe analizy i interpretacje tekstów kultury.

Dowiesz się: jak napisać rozprawkę, esej, felieton, reportaż, wywiad, recenzję, opowiadanie, opis, charakterystykę, plan, sprawozdanie. Znajdziesz tu ćwiczenia z pisania oraz przykładowe wypracowania.

Na dział: Mówienie składa się wiedza z następujących dyscyplin: retoryka, recytacja, emisja głosu, zasady wymowy.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.