Język polski matura, egzamin, sprawdzian

Podstawowe informacje o egzaminach z języka polskiego przeprowadzanych w polskim systemie edukacji na poziomie gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum) oraz filologi polskiej.

Najważniejsza część z matury z polskiego.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Liceum i technikum - wiedza i umiejętności na maturę.

Informacje potrzebne do zdania egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Gimnazjum - wiedza i umiejętności.

Zadania gimnazjalne z polskiego, testy gimnazjalne z polskiego.

Wzorcowe, przykładowe wypracowania gimnazjalne przygotowane przez CKE.

Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego: zadania, przykłady, rozwiązania, ćwiczenia, wiedza i umiejętności.

Szkoła podstawowa - wiedza i umiejętności.

Przykładowe zadania wypowiedzi twórczych na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego.

Przykłady wypowiedzi twórczych na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego - przykładowe opowiadania twórcze.

Przykładowe zadania wypowiedzi argumentacyjnych na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego.

Przykłady wypowiedzi argumentacyjnych na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego, czyli przykłady rozprawek, artykułów, przemówień na sprawdzian ósmoklasisty. 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.