Język polski: wiedza

Wiedza z języka polskiego o lekturach, epokach, gramatyce, ortografii, interpunkcji, pisarzach, wierszach.

Biografia, twórczość, cechy twórczości poety, pisarza (prozaika, dramatopisarza, komediopisarza).

Znajdziesz tu albo tekst wiersza, albo odsyłacz do legalnej i merytorycznie poprawnej wersji tekstu.

Wiedza o języku polskim to dział, który zawiera informacje z zakresu: gramatyki języka polskiego, ortografii polskiej, interpunkcji polskiej, historii języka polskiegokomunikacji.

Wiedza o epoce: antyk (grecki, rzymski, judeo-chrześcijański), średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność.

Opracowania lektur w liceum, lektury w technikum, lektury w gimnazjum. Znajdziesz tu tekst lektury, opis narratora i świata przedstawionego, plan wydarzeń w lekturze, interpretacja lektury, pytania do lektur, testy z lektur, wypracowania z lektur.

Wiedza o teorii literatury, czyli o środkach stylistycznych, gatunkach literackich, konwencjach, sposobach kreowania narratora, bohatera i świata przedstawionego.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.