Analiza filmu, interpretacja filmu

Słownik pojęć filmowych - Bibliografia

3.9590163934426 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

Bibliografia:

  1. A. Kołodyński, K. Zarębski, Słownik adaptacji filmowych, Biesko-Biała 2005
  2. Film i historia. Antologia, Warszawa 2009
  3. E. Nurczyńska-Fidelska, T. Kłys, P. Sitarski, K. Klejsa, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009
  4. Jerzy Płażewski Język filmu, Warszawa 2008
  5. Słownik pojęć filmowych, red, A. Helman, Kraków 1998
  6. J. Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, Bielsko-Biała 2005
  7. {ln: Jak analizować film?}
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.