Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Synekdocha - definicja i klasyfikacja

4.3157894736842 1 1 1 1 1 Rating 86%

Synekdocha - definicja i klasyfikacja

Artykuł odpowida na pytania: Co to jest synekdocha?  Jak rozpoznać synekdochę? Jakie są odmiany synekdochy?

Synekdocha

 • synekdocha to figura retoryczna, polegająca na zastąpieniu wyrażenia o znaczeniu ogólnym wyrażeniem o znaczeniu węższym;
 • synekdocha stanowi rodzaj metonimii
 • synekdocha to trop, ponieważ jest odmianą metafory
 • przykłady synekdoch: polska krew, polski żołnierz,

Funkcje synekdochy

 • synekdocha jest formą interpretacji świata
 • synekdocha zdradza postawę wobec świata i ludzi
 • pozwala na kondensację znaczeń

Synekdocha i jej odmiany:

 • pars pro toto część zamiast całości (4 kółka)
 • totum pro parte calość zamist części (pan władza – policjant)
 • synekdocha liczby lp zamiast lm (w imię godności człowieka)
 • synekdocha gatunku:
 • gatunek zamiast rodzaju (chleb codzienny = żywność)
 • rodzaj zamist gatunku (owoc = jablko)
 • synekdocha abstrakcji abstrakt zamiast konkretu (ten człowiek to zagrożenie dla społeczeństwa = niebezpieczny przestępca)

Bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.