Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Ćwiczenie analizy. Monolog dla Kasandry

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 91%

Analiza i interpretacja wiersza Monolog dla Kasandry - ćwiczenie

Uważnie przeczytaj artykuł {ln: Jak analizować wiersz (i interpretować)? ' Analiza i interpretacja wiersza}, w razie wątpliwości, potrzeby sięgaj do niego.

Przeczytaj wiersz Monolog dla Kasandry

 1. Zapisz krótką biografia autorki
 2. Odnajdź podstawowe cechy twórczości

Wstępna analiza wiersza "Monolog dla Kasandry"

 1. Dokonaj analiza tytułu
  1. wyjaśnij pojęcie monolog
  2. zgromadź dostępną Ci wiedzę na temat Kasandry
  3. zastanów się nad formą tytułu co znaczą słowa monolog dla... Czy to to samo co monolo Kasandry?
 2. Zastanów się nad datą utworu.
  1. Czy ma znaczenie dla treści?
  2. Czy jakieś wydarzenia historyczne, biograficzne miały wtedy miejsce?
 3. Wyszukaj trudne pojęcia w tekście o zajmij stanowisko wobec ich ilości, co to oznacza?
 4. Znajdź słowa-klucze w każdym wersie
  1. Zastanów się nad tym czego dotyczą. Pogrupuj je:

ZWERYFIKUJ WYNIKI PRACY - porównaj je z artykułem w dziale Sztuka analizy i interpretacji / współczesność Szymborska Monolog dla Kasandry

Analiza właściwa wiersza "Monolog dla Kasandry"

 1. Kim jest nadawca w wierszu?
 2. Kim jest Odbiorca wiersza?
 3. Określ kod, czyli formę wiersza (konstrukcję środki stylistyczne, figury myśli, składnię)
 4. Odnajdź Intertekstualności, czyli kontekst wiersza
  1. przywołana w wierszu epoka
  2. przywołana w wierszu filozofia
  3. przywołane w wierszu teksty
 5. Rozpoznaj ostatecznie komunikat . Przeanalizuj każdy wers, zastanów się nad jego znaczeniem.

ZWERYFIKUJ WYNIKI PRACY - porównaj je z artykułem w dziale Sztuka analizy i interpretacji / współczesność Szymborska Monolog dla Kasandry

Interpretacja wiersza "Monolog dla Kasandry"

 1. Napisz interpretację
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.