Charakterystyka

Cechy charakterystyki

2.6410256410256 1 1 1 1 1 Rating 53%

Charakterystyka - cechy

Jaka powinna być charakterystyka? - to pytanie, na które znajdziesz odpowiedź w tym artykule.

 

Charakterystyka - cechy

  • Na ogół jest bezpośrednia.
  • Każda jest częściowa, bo autor wybiera najistotniejsze elementy osobowości i wyglądu bohatera.
  • Każda powinna zawierać cytaty lektury potwierdzające spostrzeżenia.
  • Powinna także korzystać z takich środków artystycznego wyrazu jak: zdrobnienia (deminutywy), zgrubienia (augmentatywy), synonimy itp.

Bibliografia:

  1. Sławiński J., Charakterystyka, w: Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, Sławiński J., Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000, s. 471.
  2. Kuziak M., Rzepczyński S., Kasterski R., Jak pisać po polsku?, Bielsko-Biała, Park, 2004.
  3. Iwanowicz M., Sztuka pisania wypracowań. Charakterystyka, Literatura, Łódź 2004.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.