Gimnazjum - język polski - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

Zasady oceniania wypracowania na egzaminie

3.1111111111111 1 1 1 1 1 Rating 62%

Zasady oceniania wypowiedzi pisemnej na egzaminie gimnazjalnym.

Artykuł przedstawia kryteria, według których egzaminatorzy będą oceniać wypracowanie, czyli dłuższą wypowiedź pisemną.

Jak oceniane będzie wypracowanie na egzaminie?

Treść

Poziom 4:

rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne

Poziom 3:

rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), ale argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu, lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne
Poziom 2:

rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje), większość argumentów trafnych
Poziom 1:

próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje)
Poziom 0:

brak argumentacji lub praca nie na temat

Segmentacja tekstu

Poziom 1:

segmentacja konsekwentna
Poziom 0:

segmentacja przypadkowa, brak segmentacji

Styl

Poziom 1:

styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi
Poziom 0:

styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi

Język

Poziom 2:

najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne
Poziom 1:

4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne
Poziom 0:

ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne

Ortografia

Poziom 1:

najwyżej 2 błędy
Poziom 0:

ponad 2 błędy

Interpunkcja

Poziom 1:

najwyżej 3 błędy
Poziom 0:

ponad 3 błędy

Źródło: Informator gimnazjalny

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.