Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Zemsta, Akt I

4.0555555555556 1 1 1 1 1 Rating 81%

Spis treści

 Zadanie gimnazjalne:  Zemsta, Akt I

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego były matreriały stworzone przez CKE na przykładowy egzamin gimnazjalny z polskiego w 2011 r. 

Aleksander Fredro: Zemsta, Akt I - tekst do zadania gimnazjalnego

 

ZEMSTA, AKT I, SCENA DRUGA 
Cześnik
[…] Teraz inne dam zlecenie:
Mości Papkin – ja się żenię. […]
Papkin
Tak się cieszę
I w tę sprawę chętnie spieszę.
Powiedz, gdzie mam błysnąć chwałą?
Mamże zostać dziewosłębem?
Mamże zmusić zbyt zuchwałą?
Mamże skłonić zbyt nieśmiałą?
Mamże, jeśli cudzą żoną,
Jej tyrana przeszyć łono...
Cześnik
Cóż, u diabła, za szaleństwo!
Papkin
Znasz, Cześniku, moje męstwo.
Cześnik
Słuchaj, mówiąc między nami,
Bez mej chluby, twej urazy,
Więcej niż ty, mój Papkinie,
Mam rozumu tysiąc razy.
Papkin chce przerwać, co Cześnik znakiem wstrzymuje
Lecz rozprawiać z niewiastami...
Owe jakieś bałamutnie,
Afektowe świegotanie –
Niech mi zaraz łeb kto utnie,
Nie potrafię, mocium panie –
Ty więc musisz swą wymową...
Papkin
Już jest twoją, daję słowo.
Chcesz? Przysięgnę – masz już żonę.
Bo ja szczęście mam szalone –
Tylko spojrzę, każda moja,
A na każdą spojrzeć umiem. […]

Aleksander Fredro, Zemsta, [w:] tegoż, Komedie. Wybór, Warszawa 1978.

 

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

 

Z tekstu wynika, że Cześnik chce wysłać Papkina do swej wybranki, ponieważ :

A. nie ma czasu na szukanie żony. 
B. podziwia jego odwagę.
C. uważa go za mądrzejszego od siebie.
D. nie umie rozmawiać z kobietami.

 

2. zadanie gimnazjalne

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

Wyraz „świegotanie” oznacza w tekście rozmowę prowadzoną w tonie:

A. lekkim i kokieteryjnym. 
B. władczym i poważnym.
C. uprzejmym i naturalnym.
D. chłodnym i stanowczym.

 

3. zadanie gimnazjalne

Dlaczego Papkin przyjmuje zlecenie Cześnika? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

 

A. Bardzo chce mu pomóc. 
B. Jest odpowiedzialnym człowiekiem.
C. Uważa się za znawcę kobiet.
D. Bardzo się nudzi.

 

4. zadanie gimnazjalne

Jakie cechy charakteru Papkina ujawniły się w przytoczonej rozmowie? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

 

A. Odwaga i zuchwałość. 
B. Nieśmiałość i niecierpliwość.
C. Roztropność i męstwo.
D. Próżność i zarozumialstwo.

 
5. zadanie gimnazjalne
Uzupełnij poniższe zdanie właściwym określeniem. 

Z przytoczonego fragmentu wynika, że Cześnik traktuje Papkina z .................... 

 

A. serdecznością 

B. podejrzliwością

C. lekceważeniem
D. bezwzględnością

6. zadanie gimnazjalne

Poniżej zapisano cztery zdania odnoszące się do Zemsty Aleksandra Fredry.

 

Które z nich jest prawdziwe? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. Cześnik kłócił się ze swoim sąsiadem Rejentem.
B. Papkin miał namówić Klarę do ślubu z Cześnikiem.
C. Papkin został poczęstowany przez Rejenta zatrutym winem.
D. Cześnik i Rejent pojedynkowali się o Podstolinę. 

 

7. zadanie gimnazjalne

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli  jest fałszywe.


1.  Zemsta reprezentuje rodzaj literacki, w którym nie ma narratora.  
2.  W Zemście występują tekst główny i tekst poboczny. 
3.  W przytoczonym fragmencie Zemsty dominuje monolog.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.