Współczesność - epoka literacka

Co to jest nowomowa?

3.7058823529412 1 1 1 1 1 Rating 74%

Nowomowa - co to jest?

Nowomowa to termin wprowadzony na oznaczenie procesu deformacji, degeneracji języka w państwie totalitarnym, zachodzącego wskutek ideologizacji i upolitycznienia języka. Pojęcie: "nowomowa" to swoista kalka językowa angielskiego wyrazu: "newspeak" – terminu wymyślonego przez Georga Orwella w powieści: „Rok 1984”; w odniesieniu do hitlerowskich Niemiec funkcjonuje jako LTI (Lingua Tertii Imperii). Za synonimiczne (w odniesieniu do nowomowy państwowej) uznaje się wyrażenie: "mowa państwowotwórcza". Nowomowa nie jest tylko wytworem totalitaryzmów, ale funkcjonuje również jako produkt różnych żargonów: biurokratycznego, politycznego, dziennikarskiego, prawnego

Cechy nowomowy:

 • zlepki wyrazów ważnych dla ideologii
 • przekształcanie znaczeń istniejących do tej pory znaczeń na prawomyślne (neologizm semantyczny)
 • nasycenie słownictwem wartościującym (język nie nazywa rzeczywistości, ale wskazuje co jest dobre, a co złe)
 • oderwanie od funkcji poznawczej i informacyjnej, na rzecz funkcji magicznej, rytualnej języka
 • istnienie tabu językowego (są słowa nieprawowite, których nie wolno używać)
 • eufemizacja rzeczywistości
 • szablonowość
 • monotonia
 • ubóstwo leksykalne – usuwanie wyrazów nieprawomyślnych
 • zawężenie kręgów tematycznych
 • nasycenie sloganami i frazesami
 • oderwanie od funkcji komunikacyjnej – antykomunikacyjność (komunikacja jednostronna, niesymetryczna)
 • wykluczenie krytyki, dialogu, wymiany myśli - odbiorca ma się podporządkować:
 • rozkazy
 • nakazy
 • kategoryczne stwierdzenia
 • brak argumentacji
 • slogany

Destruktywny wpływ nowomowy na społeczeństwo:

 • brak konfrontacji odmiennych systemów wartości
 • schematyzacja myślenia
 • ograniczenie poznawcze
 • podporządkowanie narzuconym dyrektywom
 • brak zaufania ludzi do języka
 • powstanie dwumowy – mówienie w sytuacjach nieoficjalnych i w sytuacjach oficjalnych
 • powstanie dwumyślenia – myślenie kategoriami nieoficjalnymi i kategoriami oficjalnymi

 

Bibliografia:
 • Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 2000, s. 288, 346-7.
 • Andrzej Chojecki, Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki, 1997.
 • Michał Głowiński, Nowomowa po polsku, 1990
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.