Gramatyka języka polskiego

Język polski - gramatyka

Znajdziesz tu wiedzę o gramatyce języka polskiego. Działy gramatyki polskiej to: fonetyka, morfologia (słowotwórstwo, fleksja), składnia.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.