Naucz uczyć się szybko i skutecznie

Pamięć - typy i definicja

Pamięć - typy i definicja

Definicja pamięci

Pamięć to „zdolność, predyspozycja umysłu do przyswajania, utrwalania i przypominania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości"

[za „Słownikiem języka polskiego" wydanego przez PWN].

Dwa typy pamięci:

pamięć krótkotrwała

przechowywane są w niej tymczasowo wszystkie zdobyte doświadczenia. Niestety pamięć ta kasuje się. Jest więc podobna do pamięci RAM lub cache. Aby informacje się utrwaliły na zawsze, trzeba je przenieść do pamięci długotrwałej.

pamięć długotrwała

to tutaj na trwale zapisywane są wszystkie informacje. Przeniesienie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej odbywa się dzięki takim procesom jak: rozumienie, kojarzenie, powtarzanie, albo dzięki silnemu ładunkowi emocjonalnemu związanemu z informacją. Można porównać ją do dysku twardego o nieograniczonej pojemności.

Związki frazeologiczne ze słowem pamięć:

bez pamięci, krótka pamięć, kurza pamięć, dziurawa pamięć, za pamięci, coś komuś wyleciało, wypadło, wyszło z pamięci, ktoś stanął komuś w pamięci, coś zostało w czyjejś pamięci, mieć coś świeżo w pamięci, mieć luki w pamięci, przebiec coś pamięcią, zmącona pamięć, chłonna pamięć, jak pamięcią sięgnąć, odzyskać pamięć, zrobić coś (policzyć) w pamięci, cytować/deklamować/malować z pamięci, zanik pamięci, pamięć zawodzi kogo.

Bibliografia 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.