Naucz uczyć się szybko i skutecznie

Inteligencja interpersonalna

Inteligencja interpersonalna (inteligencja społeczna)

Na ogół dobrze rozwinięta inteligencja interpersonalna występuje u: handlowców, menedżerów, nauczycieli, negocjatorów, polityków, przywódców religijnych, psychologów, psychoterapeutów, trenerów biznesu.

 

cechy ludzi z rozwiniętą inteligencją interpersonalną to:

 • brak problemów w kontakty z innymi ludźmi;
 • dobra orientacja w sytuacji społecznej;
 • dobra współpraca w grupie;
 • naturalna zdolność do negocjacji i mediacji;
 • zdolność do empatii i rozpoznawania cudzych intencji;
 • zdolność do manipulacji ludźmi;

jak rozwijać inteligencję interpersonalną (inteligencję społeczną)?

 • staraj się przynależeć do wielu grup społecznych;
 • aktywnie uczestniczy w działaniach grupy;
 • często rozmawiaj z innymi;
 • ucz z kolegą/koleżanką i dziel się wiedzą z drugą osobą;
 • przygotowuj się do sprawdzianów i egzaminów w grupie przyjaciół;
 • świętuj z grupą zaliczenie sprawdzianu, egzaminu;
 • zrób z uczenia się prawdziwa przyjemność;
 • jeżeli czegoś nie wiesz, pytaj;
 • ucz się, ucząc innych;
 • często rozmawiaj przez telefon z przyjaciółmi;
 • zaangażuj się w wolontariat;
 • opiekuj się młodszym rodzeństwem;
 • stosuj grę towarzyską: „znajdź kogoś, kto ...

Bibliografia - uczenia się

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.