A. Mickiewicz: Dziady - opracowanie dramatu romantycznego

Mickiewicz "Oleszkiewicz" - analiza

2.5263157894737 1 1 1 1 1 Rating 51%

                                                                                  "OLESZKIEWICZ"

 

Czynności wstępne:

 

                          1.Biografia autora:

 

 

Adam Mickiewicz - Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798r. w folwarku Zaolzie pod Nowogródkiem. Niedługo po urodzeniu się Adama państwo Mickiewiczowie przenieśli się do Nowogródka gdzie ojciec przyszłego poety został obrońcą sądowym. Tu też Adam rozpoczął naukę w szkole prowadzonej przez dominikanów .W 1815r. po ukończeniu szkoły w Nowogródku wyjechał do Wilna gdzie studiował na uniwersytecie , rozpoczął je na wydziale matematyczno-przyrodniczym lecz już po pierwszym półroczu zmienił wydział na nauczycielski gzie dostał stypendium rządowe. W czasie studiów wstąpił do Towarzystwa filomatów i pisał dla towarzystwa wiersze problemowe. W 1819r po dotrzymaniu absolutorium Mickiewicz musiał podjąć prace jako nauczyciel w szkole Kowieńskiej by odpracować stypendium .W 1823r.władze carskie wpadły na ślad tajnych organizacji działających nie tylko na terenie Wilna ale i całej Litwie, sytuacja stała się tak groźna że Adam Czartoryski ustąpił ze stanowiska kuratora, na jego miejsce przyszedł senator Nowosilcow który wszczął śledztwo w sprawie tajnych organizacji młodzieżowych. W związku ze śledztwem Mickiewicz i wielu innych został aresztowany i w 1824r skazani. Adam Mickiewicz został skazany na zesłanie w głąb Rosji. Z Wilna wyjechał do Petersburga a następnie Odessy i Moskwy, tu zetknął się z literatami spiskowcami i brał udział w powstaniu dekabrystów które upadło.Swoje nadzieje patriotyczne związał z Napoleonem III i wojną rozpoczętą w 1855r. między Francją, Anglia i Rosją. Po śmierci żony wyjechał do Konstantynopola w 1855r. zostawiając nieletnie dzieci w Paryżu. Mickiewicz chciał wesprzeć swym autorytetem powstające tu kozackie oddziały do walki z Rosią. Zmęczony psychicznie walkami politycznymi o    władzę w legionie i zmęczony fizycznie podał się atakowi choroby. Zmarł 26 listopada 1885r. Jego śmierć                   wywołała głębokażałobę wśród Polaków i nie tylko.

2.Cechy twórczości:

1) historyzm
2) ludowość
3) orientalizm
4) nowa koncepcja przyrody
5) kult poezji i poetów
6) odrzucenie reguł poetyki klasycznej
7)irracjonalizm
8)profetyzm  

9)mistycyzm

3.Analiza wstępna:

                  1)Temat: Wiersz nosi tytuł „Oleszkiewicz”. Tytuł oznacza ,że wiersz będzie dotyczył tytułowego bohatera.  Oleszkiewicz został nazwany Guślarzem.                             Jest człowiekiem wierzącym- bada Bibliją tylko i kabałę bada.

2)Data: Rzecz dzieje się w dzień przed powodzią Petersburską w 1824 roku.

3)Kluczowe pojęcia:

                       -Oleszkiewicz został nazwany Guślarzem.

-Guślarz – osoba zajmująca się gusłami, czarami; znachor. Osoba, mogąca m.in. przewodniczyć obrzędowi dziadów. Jej zadaniem podczas obrzędu było przywoływanie oraz odpędzanie dusz zmarłych.Wykazywała się szczególną mądrością, a także znajomością wierzeń ludowych.

 


Analiza właściwa:

 

1.Nadawca: nadawcą jest podmiot liryczny wypowiadający sie w I osobie l. poj.

2.Odbiorca: odbiorcą są ludzie żyjący w Petersburgu, sprzymierzeńcy Cara

3.Treść:

1)temat: Oleszkiewicz – temat mówi o głównym bohaterze  liryki 

2)Bohaterowie:

  • Oleszkeiwicz - bohater  tytułowy Oleszkiewicz który jest polskim malarzem. Posiada szlachetne, piękne a zarazem surowe oblicze. Należy do osób    wykształconych a zarazem bardzo chrześcijańskich. Podróżni uważają go jako osobę która potrafi rozmawiać z duchami. Nawiązanie do prawdziwej postaci historycznej Józefa Oleszkiewicza.
  • Podróżni czyli żołnierze, którzy zostali zesłani w głąb Rosji. Jeden z nich podąża za postacią Oleszkiewicza kiedy ten przepowiada kataklizm.

3)Idee: Wiersz mówi o przyszłości Petersburgu. Oleszkiewicz mówi o powstaniu buntu przeciwko tyranii oraz zgładzeniu cara. Zapowiada powódź która zniszczy miasto. Zacznie od najuboższych niszcząc wszystko na swojej drodze, aż dotrze do cara.
Nawiązanie do kataklizmu z 7 XI 1824 roku.

 

 

Skład grupy i zadania:

-Jerzy Orszulik:analiza wstępna

-Łukasz Trzaskalik: treść

-Remigiusz Myrczek: intertekstualności

-Mateusz Skorupka: forma utworu

-Błażej Janeta: czynnności wstępne, nadawca i odbiorca utworu, publikacja na stronie podział zadań

 

 

 

 

 

 

 

 Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.